HC Catwyck

Statuten Hockey Club Catwyck

Via onderstaande link kunt u de statuten opvragen van Hockey Club Catwyck. Statuten zijn voor een vereniging geldende grondregels, deze worden opgemaakt door een notaris en zijn wettelijk verplicht. Ieder (kandidaat) lid dient zich hieraan te houden. 

Lees meer
HC Catwyck

Huishoudelijk Reglement Hockey Club Catwyck

Via onderstaande link kunt u het Huishoudelijk Reglement opvragen van Hockey Club Catwyck. Huishoudelijk Reglementen zijn reglementen die door de meerderheid van de leden zijn aangenomen en mogen niet in strijd zijn met de statuten. Ieder (kandidaat) lid dient zich hieraan te houden.

Lees meer