Word Vriend van HCC

Word Vriend van HCC!

Al sinds lange tijd kent HCC 'de Vrienden van HCC'. Deze vrienden zamelen jaarlijks geld in ten behoeve van de (jongste) Jeugd.
Met dit geld is onder andere de speeltuin naast veld 1 aangelegd.

Wilt u Vriend van HCC worden, geef u dan op via cvv@hccatwyck.nl

HC Catwyck

Bericht van de Club van Vrienden van de HCC

In het jubileumjaar 2004 is een Club van 100 opgericht met het idee om na de te verwachten complete herinrichting van ons complex, inclusief nieuwe velden bovenop de oude vuilnisbelt en verbouwing van het clubhuis, een leuk kapitaaltje te hebben vergaard, gedoneerd door mensen die de HCC een warm hart toedragen.

De eerste gedachten gingen toen uit naar besteding aan voorzieningen voor de jongste jeugd en/of de kleine kindertjes van jonge lid-ouders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een leuke, veilige speeltuin of extra leuk spelmateriaal voor de F/E/D-jeugd. 

Een paar jaar geleden is de toenmalige Club van 100 (want het ging niet om slechts 100 personen en/of ook niet om 100 euro) voorzien van een nieuwe naam: 

de Club van Vrienden van de HCC, kortweg de CVH.

Lees meer