Statuten Hockey Club Catwyck

Via onderstaande link kunt u de statuten opvragen van Hockey Club Catwyck. Statuten zijn voor een vereniging geldende grondregels, deze worden opgemaakt door een notaris en zijn wettelijk verplicht. Ieder (kandidaat) lid dient zich hieraan te houden. 

   

Downloads:

HCC reglementen Overzicht