Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per post of per e-mail bij de Ledenadministratie.
Voor de voorbereiding van het volgende hockeyseizoen is het wenselijk dat opzeggingen voor 1 mei kenbaar worden gemaakt.

 

Indien niet voor 1 mei wordt opgezegd, dan dient de opzegging vóór 1 juni bij de Ledenadministratie bekend te zijn.
Bij opzegging op of na 1 juni treed artikel 3, lid 18 van het Huishoudelijk Reglement in werking. Deze is hier onder aan het artikel te raadplegen.

Na opzegging ontvangt u een bevestiging van de Ledenadministratie. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk per post of per e-mail plaats te vinden. Wij stellen het daarbij op prijs als er een reden voor de opzegging wordt gegeven.

E-mailadres: ledenadministratie@hccatwyck.nl

Postadres:
Hockey Club Catwyck
T.a.v. de Ledenadministratie
Postbus 2049
2220 BA Katwijk (ZH)

Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende gegevens te vermelden:
Naam:
Voornaam:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Elftal:
Reden opzegging:

Opzeggingen via coaches of trainers, dus niet schriftelijk en dus niet bij de Ledenadministratie, geldt niet als officiële opzegging!
Opzeggen na bovengenoemde datum houdt automatisch verlenging van het lidmaatschap in, met de daarbij behorende contributieverplichting (ingevolge Huishoudelijk Reglement)!!

Downloads:

Lid worden? overzicht