HCC Privacy Policy

Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van HC Catwyck, gevestigd te Katwijk, aan op Sportpark De Krom, De Krom 1H, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446209, hierna te noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@hccatwyck.nl.

In onderstaand document kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

 

 

 

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht