Bericht van de Club van Vrienden van de HCC

In het jubileumjaar 2004 is een Club van 100 opgericht met het idee om na de te verwachten complete herinrichting van ons complex, inclusief nieuwe velden bovenop de oude vuilnisbelt en verbouwing van het clubhuis, een leuk kapitaaltje te hebben vergaard, gedoneerd door mensen die de HCC een warm hart toedragen.

De eerste gedachten gingen toen uit naar besteding aan voorzieningen voor de jongste jeugd en/of de kleine kindertjes van jonge lid-ouders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een leuke, veilige speeltuin of extra leuk spelmateriaal voor de F/E/D-jeugd. 

Een paar jaar geleden is de toenmalige Club van 100 (want het ging niet om slechts 100 personen en/of ook niet om 100 euro) voorzien van een nieuwe naam: 

de Club van Vrienden van de HCC, kortweg de CVH.

Door de jaren heen is inmiddels best al een aardig bedrag verzameld (zo'n kleine tien mille!) en zijn er al veel mooie donaties gedaan aan de (jeugd van de) vereniging.

Het fonds heeft o.a. de aanleg mogelijk gemaakt van een kinderspeelparadijsje voor de jongste jeugd: een fraaie speelblokhut, een mooi klimtoestel met glijbaan, een klimvarken en als klap op de vuurpijl een bijzonder fraai mini-kunstgrasveldje. Daarnaast is er diverse keren spelmateriaal aangeschaft en zijn Sinterklaas en Zwarte Piet lekker naar de kapper mogen gaan. Ook de sleeppushtafel (met instructielessen) is een geschenk van de CVH. 

In die CVH willen we graag iedereen verzamelen die de vereniging en in het bijzonder de jongsten van de club, een zeer warm hart toedraagt. Daarbij denken we eigenlijk aan alle leden, oud-leden en hun familieleden, dus ook oma's, opa's, tantes en omes!  

En ….. wat is er nou mooier dan je naam te zien prijken op het grote bord CLUB van VRIENDEN HCC in het clubhuis? 

Al vanaf het begin is een minimale bijdrage gevraagd van 25 euro. Gelukkig hebben toen al een aantal leden daar een hogere bijdrage van gemaakt.  

De commissie-CVH vindt dat de drempel om lid van deze Club te kunnen worden, zo laag mogelijk moet zijn en open moet staan voor iedereen, maar wel met een minimale inleg van nog steeds diezelfde 25 euro per jaar. Uiteraard ben je vrij om je (huidige) bijdrage te verhogen!

Genoeg informatie lijkt ons om je aan te melden als nieuw lid van de Club van Vrienden!

Dat kan op een aantal manieren:

  • via een email naar cvv@hccatwyck.nl
  • via het strookje op het formulier aan de bar (zie ook onderaan)
  • via een telefoontje naar 06-29762173 of
  • gewoon mondeling bij een van de leden van de cie-CVH

Laten we er een grote, eendrachtige, enthousiaste Club van Vrienden van maken zodat we onze vereniging HCC en in het bijzonder onze jongste jeugd kunnen blijven ondersteunen!!

Dank namens de cie-CVH: Rene Hegeman, Leo van der Kooij, Jules van Beek

(april 2014)

Downloads:

Club van vrienden van HCC Overzicht