HC Catwyck

Vrijwilligers gezocht!

Met meer dan 500 leden - meest jeugd - is elke week veel arbeid nodig om de wedstrijden van jouw kind (of jezelf) goed, gezellig en veilig te laten verlopen. Denk aan:
- Organisatie rondom de wedstrijden;
- Hockey-technische zaken;
- Alles in en rondom het clubhuis;
- Onderhoud van velden en gebouwen;

- Communicatie;
- Financiële, juridische en ICT-zaken;
- Coördinatie van zaken, zoals feesten;
- Bestuur
 

Alles heeft op verschillende manieren een plek in de vereniging; van praktisch werk (doe-dingen) tot de rol van regelen/organiseren/coördineren. Maar ook rollen als leidinggeven en zelfs besturen.  

Heb je vanuit jouw werk, opleiding of hobby kwaliteiten/ervaringen die behulpzaam voor de vereniging kunnen zijn? Ben je gemotiveerd om de club van je kind te helpen? Kijk dan eens bij onze vacatures.

HC Catwyck

Vacature roostermaker bar

Contactpersoon voor deze functie: Pieter Plokker - clubhuisbeheer@hccatwyck.nl - (06 13 51 83 83)

Functie/taak:
Jouw taak is het maken en beheren van het jaarlijkse barrooster, inclusief de communicatie over het rooster, het toezien op de juiste bezetting, en het zorgen dat wisselingen en afmeldingen goed en vooral onderling worden opgelost.

Lees meer
HC Catwyck

Vacature coördinator barmedewerkers

Contactpersoon voor deze functie: Pieter Plokker - clubhuisbeheer@hccatwyck.nl - (06-13 51 83 83)   

 

Functie/Taak:

Het is jouw taak de barmedewerkers te faciliteren. De nadruk ligt op coördineren, sturen op de juiste werkwijze en het bevorderen van teamvorming

- zorgen dat de barmedewerkers bekend zijn met de juiste werkwijze

- informatie en kennis delen,

- waar nodig training/certificaten halen,

- zorgen dat feedback van de medewerkers door de vereniging wordt gehoord en verwerkt

Lees meer
HC Catwyck

Vacature barvrijwilliger

Contactpersoon voor deze functie: Pieter Plokker - clubhuisbeheer@hccatwyck.nl - (06-13 51 83 83)

Functie/Taak: Als barvrijwilliger behoor je tot een van de vitale organen van de vereniging. Je zorgt namelijk dat onze leden, vrijwilligers en bezoekers van hun hapje of drankje kunnen genieten. Elk jaar wordt een rooster gemaakt waarin je ingedeeld wordt om een aantal keer per seizoen een bardienst te draaien. Dit doe je samen met een andere barvrijwilliger.

Lees meer
HC Catwyck

Vacature medewerker audio-, video en pc's en presentatieapparatuur

Contactpersoon voor deze functie: Pieter Plokker - clubhuisbeheer@hccatwyck.nl - (06-13 51 83 83)

 

Functie/taak:

Het is jouw taak om te zorgen dat de audio-, video- en presentatieapparatuur en pc’s van de vereniging altijd goed werken.

- Je laat storingen vlot verhelpen

- Je zorgt dat updates tijdig uitgevoerd worden

- Je helpt gebruikers om de apparatuur op de juist manier te gebruiken

- Je bent aanspreekpunt voor gebruikers

- In overleg met bestuur vervang je apparatuur

Lees meer
HC Catwyck

Vacature materiaalcommissaris

 

Contactpersoon voor deze functie: Pieter Plokker - materiaal@hccatwyck.nl - (06-13 51 83 83)

 

Functie/Taak: 

Je voorziet binnen HCC in trainings-, keepers- en andere hockeymaterialen. Je beheert de voorraad samen met de andere commissarissen, staat klaar voor vragen vanuit de teams over de materialen en je helpt mee met het innemen, uitgeven en inventariseren van deze materialen  

Lees meer
HC Catwyck

Vacature applicatiebeheerder AllUnited

Contactpersoon voor deze functie: Ton van Rijn – ton.van.rijn@hccatwyck.nl - (06-8100 7372)

 

Functie/Taak: 

Je zorgt ervoor dat alle gebruikers goed kunnen werken met AllUnited

Je geeft training en begeleiding waar nodig

Je bent het eerste contactpunt met de leverancier AllUnited

 

Rondom de seizoen start en sluiting is er meer werk nodig, denk aan het inrichten van de teamindeling, barschema’s etc.  

 

AllUnited is het IT systeem achter de primaire processen van HC Catwyck. Hierin wordt de ledenadministratie, het wedstrijdsecretariaat, de boekhouding, de communicatie met de leden, de website en het interface met de bond onderhouden. AllUnited als pakket heeft inrichting en soms wat onderhoud nodig.  

 

Lees meer
HC Catwyck

Vacature redactie website

Contactpersoon voor deze functie: Ton van Rijn ton.van.rijn@hccatwyck.nl - (06-81 007372)

 

Functie/Taak: 

Jouw taak is om wekelijks de redactie te voeren over de inhoud van de website van HCC, zoals: 

- Inkomende teksten redigeren 

- Nieuwsartikelen, foto's en wedstrijdverslagen plaatsen 

- Afstemmen met het Social Media team over berichten die gepost moeten worden  

- 2x per jaar de website opschonen 

Lees meer
HC Catwyck

Vacature arbitragecommissaris (begeleiding)

Contactpersoon voor deze functie: Pieter Plokker - scheidsrechter@hccatwyck.nl - (06-13 51 83 83)

 

Functie/Taak: 

Als arbitragecommissaris begeleid je de scheidsrechters tijdens de wedstrijd. In de rust geef je de jonge scheidsrechters tips mee en na de wedstrijd geef je ze een aantal complimenten en verbeterpunten voor hun volgende fluitbeurt 

Lees meer
HC Catwyck

Vacature vertrouwenscontactpersoon (vrouw)

Contactpersoon voor deze functie: Ivo Winkel Groenendijk - veiligheid@hccatwyck.nl

 

Functie/Taak: Vertrouwenscontactpersoon  
Aanspreekpunt en vertrouwens contactpersoon binnen HCC waarbij iedereen (anoniem) vragen kan stellen, klachten kan indienen of bevindingen kan aangeven omtrent veiligheid, (seksuele) intimidatie, discriminatie, (ongewenst) gedrag en iedere vorm van fysiek of mentaal geweld. 

 

Wij hebben al een mannelijke vertrouwenscontactpersoon en zoeken nu specifiek naar een vrouw.  

Lees meer
HC Catwyck

Vacature lief en leed HCC

Contactpersoon voor deze functie: Coby Messemaker - hr@hccatwyck.nl - (06-51719871)

 

Functie/Taak: 

Zorg dragen voor een passende reactie namens de vereniging in het geval van een huwelijk, geboorte, (ernstige) ziekte, overlijden etc. bij leden of in het gezin van dat lid.

Denk aan een kaart, soms een bloemetje of bezoek

Informeren bestuur en/of leden, bijvoorbeeld door middel van een bericht op de website 

Lees meer
HC Catwyck

Vacature Anti-pest ondersteuner

Functie/taak:
Waar jeugdigen bij elkaar komen komt ook geregeld pestgedrag voor. Coaches en trainers kunnen dat signaleren, maar weten vaak niet hoe ze het op moeten lossen. 

Als ondersteuner anti-pestgedrag, ben je het aanspreekpunt voor trainers en coaches in het geval zij te maken hebben met ongewenst (pest-)gedrag in hun team. Jij bespreekt het probleem en geeft advies over oplossingen en eventueel toe te passen maatregelen. 

Lees meer
HC Catwyck

Vacature coördinator Club van Vrienden van HCC (CVH)

Contactpersoon voor deze functie: Mart van Rijn - mart.van.rijn@hccatwyck.nl - (06-52 58 22 00)

 

Functie/Taak: 

Het werven van nieuwe leden voor de CVH (Club van Vrienden van HCC) en zo budget genereren om de club nog leuker te maken

Het bedenken en organiseren van projecten die een aanvulling zijn op de clubactiviteiten. Voorbeelden: kinderspeeltuin, meubilair in vernieuwde clubhuis

Het beheren van de pot (leden betalen elk jaar een bedrag)

Samen met een kernteam Vrienden het werk coördineren en uitvoeren

Organiseren van bijeenkomsten voor de leden van de CVH

Lees meer
HC Catwyck

Vacature coördinator rolstoelhockey

Contactpersoon voor deze functie: Mart van Rijn - mart.van.rijn@hccatwyck.nl

Functie/taak:
Het is jouw taak de afdeling rolstoelhockey goed te (laten) organiseren. Dat houdt o.a. in dat je:

- bouwt aan een stabiel team rondom rolstoelhockey en zorgt voor voldoende vrijwilligers;
- zorgt voor de verbinding tussen HCC en de afdeling rolstoelhockey;
- zorgt voor een jaarplan en een begroting;
- zorgt voor de juiste faciliteiten;
- de leden van de rolstoelhockeyteams
helpt, zodat zij kunnen trainen en deel kunnen nemen aan wedstrijden;
- 1 x per seizoen een thuiscompetitiedag organiseert.

Lees meer