HC Catwyck

Van het bestuur

Beste leden, ouders, vrijwilligers en supporters,

Het seizoen gaat bijna weer beginnen, de teams zijn bezig met de voorbereidingen, de rolstoelhockeyers zijn weer begonnen met trainen in de zaal, oefenwedstrijden worden gespeeld en in het weekend van 8 en 9 september starten de competities weer.

Voor alle vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken is het seizoen al weer veel eerder begonnen. Er zijn er zelfs die hun vakantie zo plannen dat ze ver voor de start van de competitie al weer heel hard aan het werk zijn voor en op de club.

Dat trekt zo hier en daar zijn wissel, maar we doen het met plezier. Als bestuur maken we ons echter zorgen over de continuiteit van de beschikbaarheid en inzet van de vrijwilligers. Dat wordt steeds moeilijker, en hier en daar kraakt de vereniging in haar voegen.

Gelukkig hebben we een overwegend positieve response gekregen op het besluit om de bardiensten te bezetten met (ouders van) leden. Op een enkeling na die het halen en brengen van kinderen naar, en het bijwonen van wedstrijden al een behoorlijk aanslag op de vrije tijd vindt. Een landelijke tendens lijkt het, maar we willen het bij HC Catwyck voor zijn. We zullen, er vanuitgaand dat we HC Catwyck een warm hart toe dragen met elkaar de schouders onder moeten zetten. Als (vrijwilligers)bestuur zijn we samen met enkele vrijwilligers bezig om de vrijwilligersorganisatie van HC Catwyck verder vorm te geven. Daarover later meer.

De schouders eronder geldt natuurlijk ook voor al onze teams. Ook daar geldt: Succes komt alleen als een team er met elkaar tegen aan gaat. Net als Plezier, dat komt ook nooit alleen.

We wensen alle leden en hun supporters een ontzettend mooi, sportief en succesvol seizoen! En we bedanken op voorhand alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Namens het bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

 

HC Catwyck

Bardiensten leden/ouders seizoen 2018-2019

Zoals eerder gecommuniceerd naar aanleiding van het besluit op de ALV van 28 juni jl. zal er in het komend seizoen sprake zal zijn van het bij toerbeurt inzetten van ouders van jeugdleden bij bardiensten op zaterdagen.


 

 

 

Lees meer