Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Activiteiten
VeldhockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
In te vullen bij opgave jeugdlid:
Aspirant heeft al eerder hockey beoefend?
Naam v.d. vereniging(en)
Laatste team en klasse
Ik heb de volgende familieleden op HCC
 
Uw bijdrage aan het verenigingsleven
Bij het lidmaatschap van onze vereniging hoort ook meedoen. Het gezamenlijk de schouders eronder zetten is een wezenlijk
onderdeel van ons club-DNA. Wij vragen niemand om een onredelijke inspanning te maken, maar wel dat iedereen billijk
probeert bij te dragen aan de instandhouding van onze vereniging. Vele handen maken licht werk en alle kleine beetjes helpen
daadwerkelijk. Samen aan werkzaamheden voor de club werken is bovendien ook nog eens erg gezellig. We leren elkaar
beter kennen en op deze manier bevorderen we samen de betrokkenheid met de vereniging. En juist doordat we het samen doen
kunnen we als club de kosten van het lidmaatschap laag houden. Zo kunnen we hockey toegankelijk maken voor iedereen die
het wil proberen.
 
Voor ouders/verzorgers van jeugdleden:
De betrokkenheid van ouders van onze jeugdleden is van essentieel belang. Om de (jeugd)leden van Hockey Club Catwyck de
vereiste faciliteiten, begeleiding en training te kunnen geven, doet het bestuur niet alleen een beroep op de eigen senioren, maar
ook op ouders en andere vrijwilligers.
 
Rijbeurt ouders/verzorgers:
Iedere ouder of verzorger van een jeugdlid zal enkele malen per jaar door de teamcoaches worden verzocht om spelers (van het
team waarin zijn of haar zoon of dochter speelt) naar een uitwedstrijd te rijden.
 
Scheidsrechter/fluiten:
Leden van Hockey Club Catwyck zijn verplicht periodiek wedstrijden te fluiten. Zodra de C-leeftijd is/wordt bereikt dient het lid een
door de vereniging te organiseren scheidsrechters cursus te volgen en het daarop volgende examen af te leggen. Alle leden vanaf
de B-jeugd zijn verplicht een scheidsrechters kaart te behalen. Alle leden met een scheidsrechters kaart zijn verplicht wedstrijden
te fluiten (op de zaterdag of zondag) als ze daarvoor worden opgesteld, persoonlijk of via de teamfluitplicht.
 
Bij het afronden van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met bovenstaande. *
 
Ik zou graag meehelpen in de volgende rol, of het volgende gebied:
Mijn linkedin profiel is:
Uw contactgegevens:
Voornaam:
Achternaam:
GSM-nummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geslacht:
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Automatische incasso machtiging
IBAN nr.
BIC
T.n.v.
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking