HC Catwyck

Nieuwe COVID richtlijnen en afspraken bij HCC

Naar aanleiding van de dinsdag 13 oktober afgekondigde COVID maatregelen door de regering, hierbij het volgende (in aanvulling op eerdere richtlijnen):

 • Alle wedstrijden in competitie verband vinden de komende 4 weken geen doorgang.
 • Trainingen van jeugdteams t/m A-lijn mogen met in achtneming van de bestaande COVID richtlijnen door gaan
 • Er zal (na de herfstvakantie) een onderlinge (HCC) competitie worden opgezet voor de jeugd t/m A.
 • Senioren teams mogen training opzetten voor max. 4 spelers tegelijk, onder begeleiding van 1 trainer per veld(deel)
 • Voor de volledigheid, er zijn geen toeschouwers toegestaan en na een training cq. wedstrijd dient het complex zo snel mogelijk verlaten te worden.

Informatie omtrent de te organiseren onderlinge competitie volgt spoedig.

Het is jammer dat we in deze situatie beland zijn, maar we gaan er met medewerking en betrokkenheid van allemaal ook weer heel sterk uit komen! Met heel veel dank aan alle vrijwilligers die dit allemaal met veel inspanning mogelijk maken!

Met vriendelijke groet,

Bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

voorzitter@hccatwyck.nl

HC Catwyck

Zaalhockey seizoen 2020-2021 gaat niet door

Op 6 oktober heeft de KNHB meegedeeld dat zij dit winterseizoen zowel een zaal- als een veldcompetitie zal aanbieden. Naar aanleiding van dit bericht, gesprekken met betrokkenen en de huidige maatregelen rondom COVID-19, heeft het bestuur besloten dit winterseizoen clubbreed niet deel te nemen aan de zaalhockeycompetitie.

Zaalhockey is een belangrijk onderdeel van de opleiding van onze hockeyers en veel HCC-ers zijn groot fan van hockeyen in de zaal. De keuze om niet te gaan zaalhockeyen was daarom niet eenvoudig en wij beseffen ons dat we sommigen teleurstellen. Toch hebben we deze keuze genomen. Daar is een groot aantal redenen voor, maar beperken ons hier tot de twee belangrijkste.

Ten eerste bestaat de kans dat de zaalcompetitie later alsnog afgelast wordt en dat heeft direct grote financiële consequenties. Ten tweede zien we nog onvoldoende waarborg van veiligheid voor onze leden in de hallen en is er met de midwinter-veldcompetitie een alternatief hockeyaanbod voor de winterperiode.

Alle Junioren- en Jongste Jeugdteams schrijven we in voor de midwinter-veldcompetitie die de KNHB als alternatief organiseert. Hoe deze competitie er precies uit komt te zien, wordt op dit moment door de KNHB uitgewerkt. Seniorenteams zullen worden benaderd of zij mee willen doen aan de midwinter-veldcompetitie. De trainingen buiten zullen in de winter ook blijven plaatsvinden. Natuurlijk zijn we ook hierbij afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en de weeromstandigheden.

We rekenen op het begrip van onze leden ten aanzien van bovenstaande beslissing en hopen spoedig meer informatie te kunnen delen over de midwinter-veldcompetitie.

Met vriendelijke groet,

 Bestuur HC Catwyck

 

 Wim Korndorffer

 Voorzitter

 voorzitter@hccatwyck.nl

Fietsverlichting

De donkere dagen komen er weer aan en dus ook de aandacht voor fietsverlichting.Ouders van onze jeugdleden wordt gevraagd om de verlichting van de fiets van hun kind te controleren.

HC Catwyck

NIEUWE COVID MAATREGELEN HC CATWYCK PER 29 SEPT 2020

Beste leden,

De nieuwe COVID-maatregelen zoals deze zijn ingegaan op 29 september 2020 betekenen voor HC Catwyck het volgende:

Op het complex:

Het complex van HC Catwyck is tot nader order niet langer toegankelijk voor toeschouwers. Toegang hebben slechts alleen teams, hun begeleiding (trainer/coach/manager) maximaal 3 personen, en tijdens wedstrijden ook scheidsrechters.

 • Toegang van bovengenoemden geldt alleen tijdens de wedstrijd/training (incl. warming up). Na de wedstrijd of training dient het complex (via de uitgang) zo snel mogelijk verlaten te worden.
 • Eventueel op roulatiebasis dient 1 ouder/team manager per training de trainer te assisteren bij het toezien op de geldende richtlijnen.
 • Naast de trainer dient de begeleiding minimaal te bestaan uit een teammanager of ouder die op wedstrijddagen zorg draagt voor de ontvangst van beide teams en registratie (QR Code op hek en clubhuis) van de tegenstander. Indien de contact gegevens van trainer/team manager bekend zijn, dan wordt verzocht om deze vooraf te informeren over deze procedure bij HCC.
 • Ouders mogen de ingang bij zowel trainingen als op wedstrijddagen niet passeren en dienen hun kinderen af te zetten en dienen ten behoeve van de doorstroom zo spoedig mogelijk het parkeerterrein te verlaten.
 • Het clubhuis is zonder uitzondering gesloten, idem voor het terras.
 • Er kan niet op het complex worden gedoucht, toiletten zijn geopend.
 • Er is geen gelegenheid om bidons te vullen, dus gevuld meenemen.

 Bezoekende teams

 Toegangsregistratie via QR code verplicht (trainer/begeleiding/rij ouders).

 • Ontvangst door de team manager of team ouder van het ontvangende HCC team. Dit geldt ook voor het begeleiden/instrueren van teams naar Veld 2 & 3.
 • Bezoekende Jongste Jeugd en Juniorenteams mogen de rij-ouders mee het terrein opnemen. Met een maximum van zes (6) personen inclusief de coach/manager.

Uitspelende teams

Uitspelende HCC-teams mogen met maximaal 6 rij-ouders (incl. trainer/coach) naar uitwedstrijden en mogen als begeleiding het complex, mits de ontvangende partij hiervan niet afwijkt, van de tegenstander betreden. Controleer altijd de website van de tegenstander!

 • Uitgezonderd enkele spelers/begeleiders voor het halen van keeperstas etc komen uitspelende HCC-teams niet op het HCC complex en verzamelen deze teams op het parkeerterrein achter het Clubhuis of bij het Parkeerterrein bij Veld 2
 • In de auto is voor personen vanaf 13 jaar het dragen van een mondkapje verplicht., een en anders conform richtlijn RIVM. Deze dient zelf meegenomen te worden. Rijouders dienen elkaar zonodig aan te spreken op naleving van de mondkapplicht.
 • Na terugkeer niet het complex van HC Catwyck betreden.

Zie ook voor meer informatie:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/veelgestelde-vragen-over-gevolgen-coronavirus-voor-hockeysport

Verder blijft gelden:

Basis regels

 • Personen vanaf 18 jaar houden onderling 1.5m afstand op het complex, uitgezonderd bij actieve deelname aan wedstrijden.
 • Conform richtlijn RIVM blijf je bij corona gerelateerde klachten thuis, idem voor als je in contact geweest bent met een corona besmet persoon.
 • NOOIT IS EEN WEDSTRIJD OF TRAINING BELANGRIJK GENOEG OM TOCH TE KOMEN!

Handhaving social distance 1.5 m op complex:

 • Op zoveel mogelijk plaatsen zorgen we voor éénrichtingsverkeer op het complex.
 • Op het HCC complex wordt middels pijlen zo goed mogelijk de verkeerstromen van spelers. aangegeven, waarbij we naast een aparte ingang tevens een aparte uitgang hebben ingericht (zie plattegrond).

Handhaving social distance 1.5 m door teams rondom de wedstrijd en trainingen tot 18 jaar

 • De teams gebruiken bij opkomst de INGANG van het veld, en verlaten het veld via de UITGANG (zie aanwijzingen op complex).
 • EERST de teams van het veld af, DAN indien nodig sproeien, EN DAN pas de volgende teams weer het veld op!
 • De 1.5m beperking is niet van toepassing tussen jeugdspelers tot 18 jaar. Echter, er dient wel 1.5m afstand gehouden te worden tot personen van 18 jaar of ouder (bijv. begeleiding).

Handhaving social distance 1.5 m door teams rondom de wedstrijd en trainingen 18 jaar en ouder

 De teams gebruiken bij opkomst de INGANG van het veld, en verlaten het veld via de UITGANG (zie aanwijzingen op complex).

 • EERST de teams van het veld af, DAN indien nodig sproeien, EN DAN pas de volgende teams weer het veld op!
 • Wedstrijdbesprekingen bij buiten, met in achtneming van 1.5m afstand.
 • Max. 3 personen kunnen plaats nemen in de dug-out. Naast de dug-outs worden extra banken geplaatst. Ook hier geldt vanzelfsprekend 1.5m. Rij ouders van de tegenstander mogen hier niet plaats nemen en dienen onderling de social distance afstand te respecteren.

Tot slot                                                                                           

Op voorhand gaan wij er vanuit dat al onze leden en hun ouders hun verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan het naleven van bovenstaande maatregelen. Naast dat het heel belangrijk is om samen de COVID-crisis te bedwingen, is het ook heel goed om te beseffen dat HCC een club is die drijft op een groep vrijwilligers die zich ook in de zomervakantie ingezet hebben om de competitie te kunnen laten starten onder deze moeilijke omstandigheden.

Het naleven van bovenstaande zullen we dus SAMEN moeten doen. Alvast hartelijk dank daarvoor!

En last but not least, we hopen natuurlijk ook op een mooi, sportief, en succesvol seizoen. Dat zouden we bijna vergeten……..

Bij vragen of onduidelijkheden kan contact gezocht worden met voorzitter@hccatwyck.nl

Met vriendelijke groet,

BESTUUR HC CATWYCK

Wim Korndorffer

Voorzitter

HC Catwyck

Bardiensten leden/ouders seizoen 2020-2021

Beste leden, ouders en vrijwilligers,  

Na een abrupt einde van het vorige seizoen, hebben we alle voorbereidingen getroffen om binnen enkele weken weer van start te gaan met het nieuwe seizoen. We hebben er weer veel zin in!  

Bijgaand het bardienstrooster voor het komende seizoen. Op voorhand willen we alvast iedereen bedanken voor de inzet. We kunnen simpelweg niet zonder uw hulp!

Clubhuis & COVID-19

Tijdens de zomervakantie heeft de clubhuiscommissie en een groep vrijwilligers er voor gezorgd dat het gebruik van het clubhuis voldoet aan de geldende COVID-19 richtlijnen, zoals die vanuit o.a. de overheid en de KNHB worden gesteld. Dit heeft onder andere geleid tot een tweedeling van het clubhuis en het zorgen voor zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Uiteraard zijn er ook markeringen aangebracht om de 1.5 m tussen bezoekers te faciliteren. Last but not least zijn er voorzieningen getroffen om 1.5m tussen de barmedewerkers en bezoekers te garanderen.

 Afspraken m.b.t. inroostering:

 • Vrijwilligers worden ingeroosterd in teams van 3 (2+1reserve) (zie bijgaand schema)
 • Elke team wordt per keer aangevuld met een ervaren bardienst medewerker (uit huidige groep)
 • Rooster wordt gemaakt vanuit de junioren/jeugd teams. (Senioren draaien al verplichte bardiensten op zondag).
 • Geen afkoop via barcommissie mogelijk. Regelen van vervanging is wel toegestaan, maar zelf regelen.
 • Boete EUR 25,- bij niet verschijnen (van vervanger).
 • Bardienstrooster is leidend, er kan geen rekening gehouden worden met competitie schema’s/rijbeurten etc.

Ook dit seizoen rekenen we weer op uw steun! En zoals we al eerder schreven, het is nog leuk en gezellig ook!

Met vriendelijke groet,

Bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

 

 

Lees meer