HC Catwyck

Vrijwilligers van HC Catwyck: Hartelijk dank!

Het seizoen 2019-2020 zal voor altijd de boeken ingaan als het meest bijzondere en onbevredigende seizoen uit het bestaan van HC Catwyck. En laten we hopen dat het daarin nooit overtroffen zal worden. COVID-19 leidde tot een afgebroken seizoen, zonder winnaars, en met een abrupt slot zonder leuke festiviteiten, waaronder ook de jaarlijkse BBQ voor onze vrijwilligers. Het zijn uiteindelijk allemaal bijzaken, want gezondheid komt altijd eerst! We hopen dan ook dat het jou samen met familie en vrienden allemaal heel goed gaat.

Geen Vrijwilligers BBQ dus, maar toch willen we ook op deze plaats onze hartelijke dank uit spreken aan alle vrijwilligers van HC Catwyck.

Geen hockey zonder vrijwilligers, laten we dat nog maar eens onderstrepen!

Tot slot wensen we onze vrijwilligers, leden en supporters een hele fijne zomervakantie en tot ziens,

Met sportieve groet,

Namens het Bestuur van HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

 

 

 

HC Catwyck

Hockeykamp Matchplay bij Catwyck

Net als volgend jaar wordt op het complex van HC Catwyck een hockeykamp georganiseerd door Matchplay! Uiteraard zal dit hockeykamp plaats vinden conform de dan van kracht zijnde richtlijnen van de overheid (RIVM) en KNHB. Zie hierbij de uitnodiging van Matchplay!

Met vriendelijke groet,

Wim Korndorffer

Voorzitter HC Catwyck 

 

 

 

 

 

 

Lees meer
HC Catwyck

Clubhuis gesloten

Helaas ligt de club als gevolg van COVID-19 al maanden plat. Gelukkig zijn de trainingen alweer voorzichtig gestart en hopen we dat we na de zomer ook de wedstrijden weer kunnen worden hervat.
 
Zodra dat kan zullen we de met een spetterend evenement de start van een nieuw seizoen inleiden. Wanneer dat is valt helaas nog niet te zeggen. Voorlopig gaan we uit van begin september. Samen met de clubhuis commissie en de evenementen commissie zullen we hier de voorbereidingen voor treffen. Uiteraard houden we jullie allemaal op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
 
Tot die tijd zullen we ons aan de geldende regelgeving dienen te houden in de strijd tegen COVID-19. Dit betekent dat er geen enkel evenement (bijv een afsluitende BBQ) op het terrein van HCC gehouden mag worden. Het clubhuis blijft dan ook dicht. Heel vervelend allemaal, ook voor alle vrijwilligers die we de jaarlijkse BBQ aanbieden. Maar het is helaas even niet anders. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we onze vrijwilligers ontzettend dankbaar zijn!!!! Juist ook nu!
 
Namens het bestuur
 
Wim Korndorffer
Voorzitter
HC Catwyck

Teamindeling seizoen 2020-2021

De Hockey Technische Organisatie heeft de afgelopen weken enorm hard gewerkt om de teamindeling voor het seizoen 2020-2021 voor elkaar te krijgen. Zie hiervoor ook het begeleidend schrijven.

De bijlagen met de indeling van de teams zijn in te zien via het besloten ledendeel van de website van Hockey Club Catwyck

www.hccatwyck.nl (Organisatie> Bestuur> Ledenvergadering) Voor het raadplegen en downloaden is inloggen noodzakelijk.

We hopen dat we na de gedwongen onderbreking van het afgelopen seizoen, weer goed van start kunnen gaan en dat we er met elkaar en met jullie steun een mooi seizoen van kunnen gaan maken.

De HTO en het bestuur van HC Catwyck wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie en tot ziens!

 

Lees meer
HC Catwyck

Hockey Club Catwijck H1 zoekt coach

HCC H1 wil terug naar de derde klasse. Het afgelopen seizoen heeft het team zich goed ontwikkeld en zijn de nodige stappen gemaakt. Ben jij die coach die deze jonge, maar toch ervaren en competitieve groep naar het volgende niveau brengt?

Neem contact op met onze voorzitter Wim Korndorffer voorzitter@hccatwyck.nl

Wil je meer weten over het team, bezoek onze Facebookpagina of Instagram, Catwijck Heren 1.

https://www.facebook.com/CatwijckHeren1/

https://instagram.com/hccatwyckh1?igshid=1sgozhlu3dlnm

 

HC Catwyck

Hervatting trainingen (jongste) jeugd

Beste HCC leden, trainers/coaches en ouders,

Nadat op 21 april bekend werd dat er voor de jeugd weer gestart mag worden met sporten, zijn we met de HTO en bestuur direct aan de slag gegaan om de nodige voorbereidingen te treffen. Het is duidelijk dat het niet een kwestie is van ‘gewoon de draad weer oppakken’. Het faciliteren van trainingen voor de jeugd in de basisschoolleeftijd (t/m 12 jaar) en jeugd van 13 tot en met 18 jaar kan alleen plaats vinden onder het strikt opvolgen van de hieraan verbonden richtlijnen en voorwaarden zoals door de overheid, het RIVM, KNHB en Gemeente opgesteld. Naast dat HCC zorg draagt voor toezicht, zal ook de Gemeente toezien en handhaven.

ONDER VOORBEHOUD GOEDKEURING GEMEENTE KATWIJK, informeren we alvast als volgt:

De plannen zijn klaar en we gaan op 11 mei van start! Bijgaand hebben we de geldende protocollen en andere info toegevoegd. Let ook op de bijgevoegde plattegrond, waarop duidelijk de zonering en routing rondom de trainingen is aangegeven.

Als bestuur willen we op voorhand alle betrokkenen die de geplande trainingen mogelijk maken bedanken. Dat zijn natuurlijk onze trainers, maar ook de mensen die toezicht houden, en de HTO.

Het is fantastisch dat we op deze manier weer kunnen gaan trainen.

Maar,……..

Het succes staat of valt met het opvolgen van alle richtlijnen. Niet aan de regels voldoen kan leiden tot een verbod op verdere trainingen. Dus, laten we er met elkaar alles aan doen om te zorgen dat het een succes wordt!

Met sportieve groet,

Namens HTO en Bestuur

Wim Korndorffer

Voorzitter HC Catwyck

Lees meer
HC Catwyck

KNHB besluit Einde competitie

Dinsdagavond heeft de KNHB direct naar aanleiding van het kabinetsbesluit, zoals door premier Rutte toegelicht tijdens de persconferentie van 21 april jl., definitief besloten om alle huidige competities te beëindigen. Zie voor meer informatie [https://www.knhb.nl/nieuws/knhb-beeindigt-alle-competities-geen-promotie-of-degradatie].

Volgend seizoen

Dit betekent per saldo dat we ons als vereniging volledig op het nieuwe seizoen moeten gaan concentreren, met inachtneming van de nog steeds geldende maatregelen. We gaan ons op korte termijn beraden over de afgekondigde aanpassingen van de maatregelen en zullen iedereen daar spoedig over informeren.

Als bestuur zijn we in nauw overleg met de HTO inmiddels wel al tot de eerstvolgende stappen gekomen: 

  • Wij hopen allereerst dat een ieder juíst nu onze club een warm hart toe blijft dragen.
  • De samenstelling van juniorenteams volgt op basis van reeds beschikbare metingen en input van de huidige trainers/coaches. De Jongste Jeugd teams worden, zoals binnen HCC te doen gebruikelijk, gevormd zonder metingen. De seniorenteams volgen na overleg met coaches standaardteams en waar mogelijk met vertegenwoordigers van huidige teams
  • Trainers en coaches zijn een zeer belangrijke spil binnen onze vereniging. Tijdens het vormen van de nieuwe teams zal met hen contact gezocht worden over de persoonlijke toekomstplannen en hopen wij hen ook in het aankomende seizoen bereid te vinden om zich in te zetten voor onze hockeyclub
  • Trainingen voor seizoen 2020/2021 zullen starten niet eerder dan dat daar vanuit de overheid toestemming voor wordt gegeven, volgens het nieuw te vormen trainingsschema. De KNHB zal in deze te allen tijde de richtlijnen van RIVM, NOC*NSF en kabinet volgen

Vrijwilligers

Ten aanzien van alle vrijwilligers en onze grote groep trainers/coaches/scheidsrechters willen wij alvast onze enorme dank uitspreken en betreuren we het zeer dat het seizoen op deze wijze abrupt beëindigd wordt. We hopen dan ook zeer dat we voor komend seizoen ook weer een beroep op jullie mogen doen! Nogmaals onze hartelijke dank!

Tenslotte doen wij een dringend beroep op alle (ouders van) leden om zich waar mogelijk in te zetten binnen de club. Wij kunnen als vereniging simpelweg nooit zonder vrijwilligers bestaan, maar zeker tijdens en na deze crisis is alle steun dubbel en dwars nodig om de club draaiende te houden.

Met sportieve groet,

Bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

Wederom goed zaalseizoen HCC

De zaalprestaties waren voorgaand seizoen al imposant, maar óók dit seizoen zet de progressie zich voort.


Hoewel voor de meeste teams spelplezier of het behouden van de conditie voorop staat, weten de HCC-ers dit goed te combineren met resultaten en zorgen de train(st)ers en coaches ervoor dat tevens de balvaardigheid en tactische bagage wordt verbeterd. Zonder eigen (blaas)hal wisten de Catwyck teams zich toch prima te manifesteren. Met bijna 10 (!) zaalkampioenen bij de junioren en senioren kunnen we echt spreken van een zeer succesvolle periode. Met 41% van alle teams eindigend in de top 2 (en bijna tweederde van alle teams in de top 4) mogen wij trots terugkijken.


Daarnaast extra mooi om te zien dat de kampioenen en eindposities in de top 3 keurig verdeeld zijn tussen alle leeftijdsgroepen en hockeyniveaus. Binnen de D lijn zijn Meisjes D1 en Meisjes D4 kampioen geworden en wisten MD5 en MD2 zich eveneens in de top te nestelen. Bij de C-tjes keurige eindposities voor zowel MC3 als MC4 en titels voor Meisjes C5 en Meisjes C2. Ook bij de B lijn vielen er twee kampioenschappen te vieren. MB1 en MB4 bleken daar de beste en ook Meisjes B3 eindigde in de top 3. Binnen de A lijn een mooie 2
e plek voor Jongens A1 en een zaaltitel voor Meisjes A3. Bij de senioren tenslotte eveneens twee kampioenen. Zowel Dames 1 als Dames 2 konden de zaaltitel binnenhalen en promoveren hiermee naar de 2e klasse. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd!

 

Lees meer
HC Catwyck

Noodoproep trainers

HCC zoekt nog steeds trainers voor diverse teams om te trainen vanaf maandag 17:00 uur en woensdag 19:00 uur

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar Hockeyzaken@hccatwyck.nl