HC Catwyck

Zaalcompetitie

Naar aanleiding van het centraal afgelasten van de zaalwedstrijden afgelopen zondag 9 februari, heeft de zaalcompetitieleiding onderstaande informatie naar de verenigingen gestuurd:
 
Worden de wedstrijden ingehaald?
(Centraal) afgelaste wedstrijden worden niet (centraal) ingehaald. Teams/verenigingen mogen dit wel op eigen initiatief en kosten doen.
Uiteraard in overleg met de tegenstander (het kan niet aan een andere partij worden opgedrongen). Het is toegestaan 1 wedstrijd in te halen. Inhaalwedstrijden moeten uiterlijk zondag 1 maart a.s. gespeeld zijn. 
 
Hoe zit het met uitslag/dwf van een wedstrijd die ingehaald wordt?
Geplande inhaalwedstrijden kunnen bij het Districtskantoor aangemeld worden. Als de inhaalwedstrijden worden gespeeld in een hal die in het planningssysteem staat, dan kunnen de wedstrijden in de Standenmotor worden gezet en zal er een dwf worden aangemaakt. Mocht dat niet het geval zijn dan kunnen de uitslagen t/m maandag 2 maart ter verwerking worden gemaild.  De uitslagen zullen dan nog in Standenmotor worden opgenomen.
 
Wie is er kampioen? Hoe wordt de eindstand in de poule bepaald?
Als in een poule sprake is van een ongelijk aantal gespeelde wedstrijden dan is de competitie niet volledig gespeeld. Het is in dat geval alleen mogelijk een officieus kampioenschap uit te roepen. De stand kan dan berekend worden door het aantal behaalde punten te delen door het aantal gespeelde wedstrijden. Dit zullen wij ook hanteren voor poules waar promotie/degradatie van toepassing is. Standenmotor is helaas niet in staat om het op die manier weer te geven, daar zal dus het team met de meeste punten bovenaan blijven staan.
 
wedstrijdsecretaris
Maarten van der Plas
HC Catwyck

Lodé van Beelen benoemd tot Erelid HC Catwyck

Na een onafgebroken periode van 12 jaar penningmeester te zijn geweest van HC Catwyck, heeft Lodé van Beelen tijdens de ALV van 30 januari afscheid genomen als bestuurslid. Toen hij maanden geleden in verband met een verhuizing naar Best zijn vertrek aankondigde moesten wij allemaal even goed slikken. Zijn degelijke benadering van het financiële reilen en zeilen van onze club is door de jaren heen goud waard gebleken. Jaar in jaar uit schreven we gezonde cijfers, en dat is alleen mogelijk met een vakkundige en degelijke penningmeester. Maar ook als collega en vriend in het bestuur zullen we Lodé ontzettend gaan missen.
 
Volstrekt terecht, en als blijk van onze enorme waardering, werd Lodé tijdens, en met unanieme steun van de ALV door het bestuur tot Erelid benoemd. 
 
We wensen Lodé en Els een hele mooie tijd in Best, en we gaan ze zeker nog zien, want de caravan krijgt een mooie plek in Rijnsburg.

Het bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer
Voorzitter
HC Catwyck

Noodoproep trainers

HCC zoekt nog steeds trainers voor diverse teams om te trainen vanaf maandag 17:00 uur en woensdag 19:00 uur

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar Hockeyzaken@hccatwyck.nl