Het bestuur

Functie Naam
Voorzitter (db) Wim Korndorffer
E-mail stuur een mail
Eindverantwoordelijkheid  
Clubbreed (intern en extern), Personeelszaken (met dienstverband), Commissie Veiligheid
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Functie Naam
Secretaris (db) Maarten van der Plas (waarnemend)
E-mail stuur een mail aan Maarten
Telefoonnummer 06 12847036
Eindverantwoordelijkheid  
Bestuurssecretariaat en Ledenadministratie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Functie Naam
Penningmeester (db) Dennis Jan Mieras
E-mail stuur een mail
Eindverantwoordelijkheid  
Contributie inning, Facturering, Clubfinanciën, HCC Betaalpas, Clubhuisbeheer, Materiaalcommissie en Sponsoring 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Functie
Naam
Accommodatie Maarten van der Plas
E-mail stuur een mail aan Maarten
Telefoonnummer 06 12 847 036
Eindverantwoordelijkheid  
Wedstrijdsecretariaat, Opvang nieuwe leden, Ontvangsttafel zaterdagochtend, Op- en afbouw velden op zaterdagochtend, Klussenclub en Algemeen beheer Accommodatie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Functie Naam
Hockey Technische Zaken Sandra van den Berg
E-mail stuur een mail
Eindverantwoordelijkheid  
Seniorencommissie, Jeugdcommissie, Jongste Jeugd commissie, teamindelingen, uitvoerend Hockey Technisch beleid, Zaalhockey, RABO Hockeyschool, Scheidsrechters opleiding
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Functie Naam
Communicatie & social-media VACATURE (waarneming Voorzitter)
E-mail stuur een mail aan Communicatie & Sponsoring
Eindverantwoordelijkheid  
PR en communicatie, Website, Wedstrijdverslagen t.b.v. pers, Persberichten, Controle officiële communicatie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------