Maart 2019
Woensdag 20 maart
07:00 – 21:00

Stembureau verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen

Clubhuis

contactpersoon: MvdPlas

April 2019
Vrijdag 12 april
09:00 – 15:00

Koningsspelen 2019

Welzijnskwartier organissert Koningsspelen 2019. Contactpersonen M.v.d.Plas en M.Seton

Maandag 15 april
19:30 – 22:30

ALV Zomereik

Clubhuis
Mei 2019
Donderdag 23 mei
07:00 – 21:00

Stembureau verkiezing Europees Parlement

contactpersoon: MvdPlas