Contributie

De contributie voor het seizoen 2022/2023, is als volgt vastgesteld:
€ 285,00 Dames/heren senioren geboren voor 1-10-2004
€ 250,00 Meisjes/jongens junioren geboren tussen 1-10-2004 & 1-10-2008
€ 240,00 Meisjes/jongens junioren geboren tussen 1-10-2008 & 1-10-2014
€ 220,00 Meisjes/jongens junioren geboren op of na 1-10-2014
€ 145,00 Meisjes/jongens Funhockey geboren op of na 1-10-2014
€ 185,00 (E- en H-) Rolstoelhockey  alle leeftijden  
€ 100,00 Trainende leden alle leeftijden  
€ 25,00 Donateurs (minimaal)    
€ 30,00 Inschrijfgeld, éénmalig    
Niet inbegrepen zijn de inschrijfkosten van toernooien en kosten zaalhockey.
       
€ 55,00 Contributie zaalhockey per deelnemer per seizoen

Contributie voor deelname aan de zaalhockeycompetitie wordt ieder seizoen apart gefactureerd op basis van teamdeelname. 

Bij wijziging halverwege het seizoen van de status "trainend lid" naar "spelend lid" wordt de contributie naar ratio herberekend.

 

Betaling contributie

1. Via automatisch incasso

Het factuurbedrag wordt door Hockey Club Catwyck binnen 2 weken na verzending van de factuur geïncasseerd. Factuurbedragen zullen in 3 termijnen (beginnend 30 dagen na factuurdatum) van uw bankrekening worden afgeschreven.

2. Via eigen overmaking

Indien er gekozen is voor het zelf overboeken van het verschuldigde contributiebedrag dient dit binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden (zie Huishoudelijk Reglement artikel 3). Te late betalingen worden belast tegen € 17,50 administratiekosten.

Indien u zelf het bedrag van de factuur overmaakt, is het essentieel dat u het factuur- of relatienummer vermeldt. Bij het ontbreken hiervan kan uw betaling niet juist worden geadministreerd. De IBAN/BIC waarop contributies overgemaakt dienen te worden is NL56RABO0331735555/RABONL2U, t.n.v. Hockey Club Catwyck, Katwijk (ZH).

Kortingen

Voor meerdere clubleden uit één gezin (adres), allen lid aan het begin van het seizoen, gelden de onderstaande kortingen:

€ 4,50                bij 2 leden uit één gezin
€ 13,50              bij 3 leden uit één gezin
€ 27,00              bij 4 leden uit één gezin
€ 45,00              bij 5 leden ult één gezin
enzovoort

Lidmaatschap Overzicht