Lidmaatschapsinformatie

Hockey Club Catwyck is een gezellige kleine hockeyvereniging. Iedereen kan lid worden, van jong tot oud. Om kennis te maken met de hockeysport bestaat de mogelijkheid om een paar keer (4x) mee te trainen om zo te ervaren of hockey ook echt iets voor jou is. Het is daarbij wel belangrijk dat je het inschrijfformulier invult, zodat je gegevens bekend zijn en je voor de juiste dag kan worden uitgenodigd om mee te kunnen trainen. Het lidmaatschap wordt pas definitief als je na de vier keer meetrainen besluit om lid te worden.

De mogelijkheid om de hockeysport te ervaren is er voor:

  • Aspirant jeugdleden tot 10 jaar iedere woensdagmiddag van 16:00 tot 19:00 uur;
  • Aspirant seniorleden (18+) iedere woensdagavond van 20:30 tot 22:00 uur;
  • Aspirant jeugdleden (>10/<18) kunnen contact opnemen met de ledenadministratie. Voor deze groep maken wij aparte afspraken om kennis te maken met de hockeysport.

Hieronder leest u overige gedetaileerde informatie omtrent het lidmaatschap van Hockey Club Catwyck. Lees deze informatie zorgvuldig door alvorens u het lidmaatschapsformulier invult.

De contributie voor het seizoen 2021/2022, is als volgt vastgesteld:
€ 285,00 Dames/heren senioren geboren voor 1-10-2003
€ 250,00 Meisjes/jongens junioren geboren tussen 1-10-2003 & 1-10-2007
€ 240,00 Meisjes/jongens junioren geboren tussen 1-10-2007 & 1-10-2013
€ 220,00 Meisjes/jongens junioren geboren op of na 1-10-2013
€ 145,00 Meisjes/jongens Funhockey geboren op of na 1-10-2013
€ 185,00 (E- en H-) Rolstoelhockey  alle leeftijden  
€ 100,00 Trainende leden alle leeftijden  
€ 25,00 Donateurs (minimaal)    
€ 30,00 Inschrijfgeld, éénmalig    
Niet inbegrepen zijn de inschrijfkosten van toernooien en kosten zaalhockey.
       
€ 55,00 Contributie zaalhockey per deelnemer per seizoen

Contributie voor deelname aan de zaalhockeycompetitie wordt ieder seizoen apart gefactureerd op basis van teamdeelname. 

Bij wijziging halverwege het seizoen van de status "trainend lid" naar "spelend lid" wordt de contributie naar ratio herberekend.

 

Betaling contributie

1. Via automatisch incasso (indien afgegeven)

Het factuurbedrag wordt door Hockey Club Catwyck binnen 2 weken na verzending van de factuur geïncasseerd. Factuurbedragen zullen in 3 termijnen (beginnend 30 dagen na factuurdatum) van uw bankrekening worden afgeschreven.

2. Via eigen overmaking

Indien er gekozen is voor het zelf overboeken van het verschuldigde contributiebedrag dient dit binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden (zie Huishoudelijk Reglement artikel 3). Te late betalingen worden belast tegen € 17,50 administratiekosten.

Indien u zelf het bedrag van de factuur overmaakt, is het essentieel dat u het factuur- of relatienummer vermeldt. Bij het ontbreken hiervan kan uw betaling niet juist worden geadministreerd. De IBAN/BIC waarop contributies overgemaakt dienen te worden is NL56RABO0331735555/RABONL2U, t.n.v. Hockey Club Catwyck, Katwijk (ZH).

Kortingen

Voor meerdere clubleden uit één gezin (adres), allen lid aan het begin van het seizoen, gelden de onderstaande kortingen:

€ 4,50                bij 2 leden uit één gezin
€ 13,50              bij 3 leden uit één gezin
€ 27,00              bij 4 leden uit één gezin
€ 45,00              bij 5 leden ult één gezin
enzovoort

Uw bijdrage aan het verenigingsleven

Binnen een vereniging als Hockey Club Catwyck zijn er vele taken te vervullen zoals het begeleiden, trainen en coachen van teams, het fluiten van wedstrijden, het verrichten van bardiensten, het vervoer van jeugdteams naar andere clubs enz. Om dit alles goed te laten verlopen is de medewerking van leden én ouders noodzakelijk.

Bij het lidmaatschap van onze vereniging hoort ook meedoen. Het gezamenlijk de schouders eronder zetten is een wezenlijk onderdeel van ons club-DNA. Wij vragen niemand om een onredelijke inspanning te maken, maar wel dat iedereen billijk probeert bij te dragen aan de instandhouding van onze vereniging. Vele handen maken licht werk en alle kleine beetjes helpen daadwerkelijk. Samen aan werkzaamheden voor de club werken is bovendien ook nog eens erg gezellig. We leren elkaar beter kennen en op deze manier bevorderen we samen de betrokkenheid met de vereniging. En juist doordat we het samen doen kunnen we als club de kosten van het lidmaatschap laag houden. Zo kunnen we hockey toegankelijk maken voor iedereen die het wil proberen.

Voor ouders/verzorgers van jeugdleden
Hockey Club Catwyck is in het trotse bezit van veel jeugdleden. Tevens hebben wij seniorleden, dit is een relatief kleinere groep. De betrokkenheid van ouders van onze jeugdleden is van essentieel belang. Om de jeugdleden van Hockey Club Catwyck de vereiste faciliteiten, begeleiding en training te kunnen geven, doet het bestuur niet alleen een beroep op de eigen senioren, maar ook op ouders en andere vrijwilligers.

Rijbeurt
Iedere ouder of verzorger van een jeugdlid zal enkele malen per jaar door de teamcoaches worden verzocht om spelers (van het team waarin zijn of haar zoon of dochter speelt) naar een uitwedstrijd te rijden.

Scheidsrechters/fluiten
Leden van Hockey Club Catwyck zijn verplicht periodiek wedstrijden te fluiten. Zodra de C-leeftijd is/wordt bereikt dient het lid een door de vereniging te organiseren scheidsrechterscursus te volgen en het daarop volgende examen af te leggen. Alle leden vanaf de B-jeugd zijn verplicht een scheidsrechterskaart te behalen. Alle leden met een scheidsrechterskaart zijn verplicht wedstrijden te fluiten (op de zaterdag of zondag) als ze daarvoor worden opgesteld, persoonlijk of via de teamfluitplicht.

Kennis van de reglementen

Alle (nieuwe) leden van Hockey Club Catwyck worden geacht kennis te hebben genomen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle overige reglementen van Hockey Club Catwyck en daarnaar te handelen. Deze documenten kunt u hier inzien. 

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt er van uitgegaan dat u de daaraan verbonden rechten en plichten kent en zult naleven. 


Klik hier om de aanmeldingsprocedure te starten

Downloads:

Lid worden? Overzicht