Lidmaatschapsinformatie

Hockey Club Catwyck is een gezellige kleine hockeyvereniging. Iedereen kan lid worden, van jong tot oud. Om kennis te maken met de hockeysport is het mogelijk om eerst een aantal keer (4x) mee te trainen om zo te ervaren of hockey iets voor jou is.

Het is wel belangrijk dat je vooraf het inschrijfformulier invult, zodat je gegevens bekend zijn en je voor de juiste dag kunt worden uitgenodigd om mee te trainen. Het lidmaatschap wordt pas definitief als je na vier keer meetrainen besluit lid te worden.

Hieronder vind je meer informatie over het lidmaatschap van Hockey Club Catwyck. Lees deze informatie goed door voordat je het lidmaatschapsformulier invult.

Lees meer

Spelend lid worden van HCC

U wordt (aspirant) spelend / trainend lid van Hockey Club Catwyck door het HCC digitale inschrijfformulier in te vullen.
Voordat u zich inschrijft verzoeken wij u vriendelijk onderstaande informatie goed te lezen.

Lees meer
HC Catwyck

Contributie

De contributie voor het seizoen 2023/2024 is als volgt vastgesteld:
€ 285,00 Dames/heren senioren geboren voor 1-10-2005
€ 250,00 Meisjes/jongens junioren geboren tussen 1-10-2005 & 1-10-2009
€ 240,00 Meisjes/jongens junioren geboren tussen 1-10-2009 & 1-10-2015
€ 220,00 Meisjes/jongens junioren geboren op of na 1-10-2015
€ 145,00 Meisjes/jongens Funkey geboren op of na 1-10-2015
€ 185,00 (E- en H-) Rolstoelhockey  alle leeftijden  
€ 100,00 Trainende leden alle leeftijden  
€ 25,00 Donateurs (minimaal)    
€ 30,00 Inschrijfgeld, éénmalig    
Niet inbegrepen zijn de inschrijfkosten van toernooien en kosten zaalhockey.
       
€ 55,00 Contributie zaalhockey per deelnemer per seizoen

Contributie voor deelname aan de zaalhockeycompetitie wordt ieder seizoen apart gefactureerd op basis van teamdeelname. De zaalcontributie is mede afhankelijk van de zaalhuurkosten en KNHB-contributie en kan afwijken.

Als het lidmaatschap ingaat na 1 januari, dan wordt 50% van het geldende contributiebedrag in rekening gebracht.

Bij wijziging halverwege het seizoen van de status "trainend lid" naar "spelend lid" wordt de contributie naar rato herrekend, op basis van het resterende aantal maanden, uitgaande van 7 maanden per seizoen.

 

Betaling contributie

1. Via automatisch incasso

Het factuurbedrag wordt door Hockey Club Catwyck binnen 2 weken na verzending van de factuur geïncasseerd. Factuurbedragen worden in 3 termijnen (beginnend 30 dagen na factuurdatum) van uw bankrekening afgeschreven.

2. Via eigen overmaking

Als gekozen is voor het zelf overboeken van het verschuldigde contributiebedrag, dan dient dit binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden (zie Huishoudelijk Reglement artikel 3). Te late betalingen worden belast tegen € 17,50 administratiekosten.

Als u zelf het bedrag van de factuur overmaakt, is het essentieel dat u het factuur- of relatienummer vermeldt. Bij het ontbreken hiervan kan uw betaling niet juist worden geadministreerd. De IBAN/BIC waarop contributies overgemaakt dienen te worden is NL56RABO0331735555/RABONL2U, t.n.v. Hockey Club Catwyck, Katwijk (ZH).

Kortingen

Voor meerdere clubleden uit één gezin (adres), allen lid aan het begin van het seizoen, gelden de onderstaande kortingen:

€ 4,50                bij 2 leden uit één gezin
€ 13,50              bij 3 leden uit één gezin
€ 27,00              bij 4 leden uit één gezin
€ 45,00              bij 5 leden uit één gezin
enzovoort

HC Catwyck

HCC Privacy Policy

Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van HC Catwyck, gevestigd te Katwijk, aan op Sportpark De Krom, De Krom 1H, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446209, hierna te noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@hccatwyck.nl.

In onderstaand document kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Lees meer

Lidmaatschap Rolstoelhockey

Contributie van Rolstoelhockey bij Hockey Club Catwyck vind je hier terug.
 Dit bedrag is inclusief verzekering en afdracht aan de KNHB. Elk lid krijgt een wedstrijdshirt en een T-stick in bruikleen. Deze materialen blijven eigendom van Hockey Club Catwyck.

Jeugd Sport Fonds Katwijk

Bewegen is gezond. Voor kinderen is het belangrijk om voldoende te sporten. Helaas zijn er veel jongeren voor wie dit niet mogelijk is. Deze jongeren krijgen niet de kans om te kunnen sporten. Bijvoorbeeld doordat hun ouders dit niet kunnen betalen. Het Jeugdsportfonds geeft hen de mogelijkheid wel te sporten door hen te financieren. Het fonds stelt ieder jaar een vast bedrag ter beschikking. Hiermee kan lidmaatschapsgeld, sportkleding en andere benodigdheden betaald worden.

Lees meer