Jeugd Sport Fonds Katwijk

Bewegen is gezond. Voor kinderen is het belangrijk om voldoende te sporten. Helaas zijn er veel jongeren voor wie dit niet mogelijk is. Deze jongeren krijgen niet de kans om te kunnen sporten. Bijvoorbeeld doordat hun ouders dit niet kunnen betalen. Het Jeugdsportfonds geeft hen de mogelijkheid wel te sporten door hen te financieren. Het fonds stelt ieder jaar een vast bedrag ter beschikking. Hiermee kan lidmaatschapsgeld, sportkleding en andere benodigdheden betaald worden.

De gemeente Katwijk en Jeugdsportfonds Zuid-Holland gaan samenwerken. De samenwerking komt tot uitdrukking in het Jeugdsportfonds Katwijk dat vanaf 1 januari 2009 operationeel is. 

Financiële bijdrage

Doel van het Jeugdsportfonds Katwijk is om, in het kader van armoedebestrijding, kinderen uit gezinnen met een laag inkomen voldoende financiële mogelijkheden te bieden om aan sport te doen. De kinderen kunnen een bijdrage ontvangen voor zowel contributie als sportmaterialen.

Aanvragen via intermediairs
Opvallend aan de formule van het Jeugdsportfonds is dat niet het kind, de ouders/verzorgers of de sportvereniging een bijdrage kunnen aanvragen, maar een erkende intermediair. Dergelijke intermediairs zijn personen die beroepshalve een goede inschatting kunnen maken van de omstandigheden waarin het kind zich bevindt. Intermediairs zijn actief in het maatschappelijk werk, op scholen, bij de sociale dienst, bij schuldhulpverlening of bij de formulierenbrigade.

Automatische procedure
Bijzonder is dat bijdragen rechtstreeks worden overgemaakt naar de betreffende vereniging (contributie) of winkelier (sportmaterialen). Omdat de aanvraagprocedure vrijwel volledig is geautomatiseerd kan een bijdrage heel snel betaald worden. Deze vorm van automatisering geeft ook een goede basis voor monitoring. Zo is er een kindvolgsysteem waarmee het mogelijk is om via de intermediair te kijken of het kind nog steeds sport. Daarnaast ontvangt de gemeente regelmatig naar wens samengestelde overzichten over aantallen, takken van sport, betalingen, leeftijden, et cetera.

Meer weten?
Klik op hier om naar de website van het Jeugd Sport Fonds Katwijk te gaan of download onderstaande informatiefolder.

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht