Ledenvergadering: veld 2 wordt vervangen door een zandveld

Afgelopen maandag was de ledenvergadering over vervanging van veld 2. De opkomst was enorm: 
30 aanwezigen in het clubhuis, en 38 "inbellers" via teams, waar vaak meerdere mensen achter de camera zaten.

Uiteindelijk zijn er 115 stemmen uitgebracht en is er unaniem besloten veld 2 te vervangen voor een zandveld. 

Het bestuur is trots op uw betrokkenheid, en wilt u allen daarvoor danken. 

 

Verslag van de avond:

  • De vergadering ging over de vervanging van het hockeyveld op de vuilnisbelt, waar de gemeente een nieuw zandveld zal financieren, maar de club zelf moet betalen voor een eventuele upgrade naar een waterveld of een ander systeem.
  • Martin Heemskerk, een technisch adviseur, gaf uitleg over de voor- en nadelen van verschillende soorten velden, de trends en ontwikkelingen in de markt, en de risico's en kosten van een waterveld op een onstabiele ondergrond.
  • Marijn, de penningmeester, presenteerde de financiële consequenties van een waterveld, die neerkomen op een forse verhoging van de contributie, zowel eenmalig als structureel, en een grotere afhankelijkheid van sponsoren en fondsen.
  • Er werd ook gesproken over de mogelijkheid om in de toekomst naar een nieuwe locatie te verhuizen, waar meer groeipotentieel en een stabielere ondergrond is, maar dat is nog in onderzoek en geen besluit is genomen.
  • Er werd een stemming gehouden onder de aanwezige en online leden, waarbij unaniem is gekozen voor een zandveld in plaats van een waterveld.

 

 

Clubnieuws Overzicht