Nieuwe opzet scheidsrechterscursus

Sinds kort heeft Hockey Club Catwyck weer een actieve scheidsrechterscommissie. Onder begeleiding van bestuurslid Opleidingen, Philippe de Miliano geven Pieter Plokker, Dianne Schaap en Diederick Kreuger invulling aan deze commissie.

Bekend is dat het in de verstreken periode heeft ontbroken aan begeleiding in het leer- en fluitproces. In de komende perioden willen we hier structuur in aanbrengen. Dit wil zeggen dat we gedurende de gehele periode dat men de rol van scheidsrechter op zich neemt, begeleiding bieden aan de scheidsrechters.

Het theoriegedeelte

Tegenwoordig dient er voor de scheidsrechterscursus online geleerd te worden. Via “E-learning” is het de bedoeling dat de cursisten de leerstof doornemen en vragen beantwoorden. Wij vinden dit echter niet duidelijk en zeker niet voldoende. Uit behaalde resultaten is nl. op te maken dat de cursisten weinig leren en velen ook zakken voor het examen.

Dit is de reden dat wij het theoriegedeelte in het vervolg in vier stappen gaan inplannen;

Stap 1 bevat  een verplichte inleidende bijeenkomst  waar wij de cursisten uitleg geven over de gang van zaken. Wij zullen hier ook het programma E-learning uitleggen, zodat hier geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

Stap 2 is het zelfstandig leren. Vanaf de dag na de bijeenkomst zullen alle cursisten kunnen inloggen op E-learning. Alle cursisten moeten hier ook gebruik van  maken om zo de regels en theorie goed onder de knie te krijgen.

Stap 3 is een extra ‘spelregelavond’ onder begeleiding van Frans Arkesteijn (voormalig leraar van de scheidsrechterscursus). Frans zal op deze avond alle eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Aan het einde van deze bijeenkomst vindt een testmoment plaats voor de cursisten. Door middel van een zorgvuldig samengestelde toets, gelijkend aan het echte examen, wordt iedereen op zijn/haar kennis getest. De toets wordt gezamenlijk nagekeken.  

Stap 4 is het uiteindelijke examen wat moet worden afgelegd. Zes weken na de inleidende bijeenkomst legt een afgevaardigde van de KNHB het examenaf. De toetsen worden direct nagekeken zodat direct kenbaar gemaakt kan worden of men al dan niet geslaagd is.

Door de twee extra avonden en een extra uitleg over de gang van zaken en het gebruik van E-learning verwachten wij een hoger slagingspercentage dan de afgelopen periode.

Het praktijkgedeelte

Om onduidelijkheden voor wat betreft het aantal begeleiders te voorkomen, gaan we in het vervolg uit van onderstaande aantallen:

E8 à 4 pers.

D elftal à 4 pers.

D elftal à 2 pers

Door in te zetten op meerdere momenten om nieuwe scheidsrechters te begeleiden hopen wij dat er meer vertrouwen wordt gevormd en de kwaliteit wordt verbeterd.

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om een keer te begeleiden!

Voor vragen of aanmeldingen kun je contact opnemen met scheidsrechter@hccatwyck.nl

Scheidsrechters Overzicht