RaboHockeyschool


Hockeyen start altijd met het leren beheersen van de basisvaardigheden, want:

“Hockeyers die het hockeyen onder de knie hebben, hockeyen met meer plezier, creativiteit en motivatie wat mede bepalend is voor het spelniveau van het gehele team”.

 Bovenstaand doel, zo leert de ervaring, is niet één, twee, drie te behalen. De tijd, de trainer en de coach zullen het ons leren.

Hoe gaan we dat doel behalen?

Op de eerste plaats richt de RaboHockeyschool zich op de inhoudelijke opleiding en begeleiding van trainers en coaches. Door middel van het opleiden en begeleiden van trainers, coaches kan het technische en tactische vermogen van het kader en uiteindelijk ook de spelers naar een hoger plan worden getild. Teneinde door een hoger spelniveau betere aansluiting te vinden bij hogere klasse spelende hockeyteams en/of een hoger spelplezier voor de hockeyers te bevorderen.

  • Train de trainer: voor alle trainers, zowel de jongste jeugd, jeugd als senioren worden er bijeenkomsten/cursussen georganiseerd. Deze zullen bestaan uit: didactiek, hoe training voor te bereiden, training te geven, training te evalueren, wat basistechnieken zijn, op welke wijze deze te beoefenen, quick wins te onderkennen en hoe deze toe te passen in de volgende training. Trainers van de Hockey Club Catwyck kunnen, geheel vrijblijvend, via internet voor hun team, ‘kant en klare’ trainingen aangeleverd krijgen. 
  • Coach de coach: Ook voor de coaches van alle teams worden bijeenkomsten/cursussen georganiseerd: hoe een wedstrijd voor te bereiden, hoe een spelconcept op te stellen, hoe een speelwijze toe te passen, evalueren van de wedstrijd en van daaruit het onderkennen van quick wins en alle organisatieperikelen rond de wedstrijddagen.

Op de tweede plaats richt de RaboHockeyschool zich op de verbetering van het hockey technisch niveau en in het bijzonder dat van de jeugdopleiding. De trainers ontvangen ‘kant-en-klaar’ trainingen op maat per periode vanuit het Jeugd Opleidingsplan. Daarbij geholpen door interne of zelfs externe ervaren kennis en kundige.

  • Opleidingsplan: Het opleidingsplan dient als basis voor de RaboHockeyschool. Hierin is de oefenstof beschreven die, per categorie, het gehele seizoen onderwezen dient te worden en daarbij spelen de basistechnieken een zeer hoge rol.
  • Meetinstrumentaria: Het bewaken & bijsturen van het gestelde in het opleidingsplan is door middel van periodieke metingen van het hockeyniveau door trainers, coaches en andere deskundigen mogelijk.

Ten derde zet Hockey Club Catwyck in samenwerking met Factor W van de gemeente Katwijk ons in om de Maatschappelijke stage die sinds 2010 verplicht is voor middelbare scholieren evenals Stagiaires van het CIOS, Hoger Sportmanagement, ROC etc. te faciliteren op de Hockey Club Catwyck. Maatschappelijke stagiaires & stagiaires kunnen bij Hockey Club Catwyck ingezet worden als trainer, coach, bestuurslid e.d. of onderzoek doen gerelateerd aan het sporten, dit natuurlijk onder de bezielende leiding van de RaboHockeyschool.

RaboHockeyschool heeft als missie om de eigen verworven technische en tactische bagage op een enthousiaste en deskundige manier over te brengen aan trainers, coaches en spelers. Bij deze visie staat het plezier centraal. Het uitstralen van plezier en enthousiasme van de trainer en coach bij het begeleiden van een jeugdteam, is een voorwaarde om het plezier en de motivatie bij de speler te vergroten. Als het plezier aanwezig is, zal de creativiteit en motivatie toenemen, met als gevolg meer succes.

Training geven, training krijgen, wedstrijd coachen of een wedstrijd spelen is een feest!

De Rabobank verbind haar naam aan de Hockeyschool van Hockey Club Catwyck en daar zijn wij als club zeer trots op!

Meer informatie: hockeyschool@hccatwyck.nl