Het ontstaan van Hockey Club Catwyck

In 1978 werd binnen de OMNI-vereniging Rijnsoever, waarin sporten als atletiek en tafeltennis vertegenwoordigd waren, door de voorzitter van deze vereniging, Hugo Jansen, het plan geopperd om een nieuwe tak van sport binnen deze vereniging op te richten nl. hockey.

Na een advertentie in de locale pers, waarin liefhebbers van deze sport werden opgeroepen zich aan te melden, werd in oktober 1978 de eerste vergadering belegd door enkele enthousiastelingen. De Hockeyclub, die in het eerste jaar van haar bestaan als onderdeel van de Omni-vereniging Rijnsoever uit 30 leden bestond, en slechts kon beschikken over het medegebruik van een weiland en een accommodatie, bestaande uit 2 "kleedkamers"en een paar "toiletten", maakte een stormachtige groei door.

In 1979 werd de hockeytak zelfstandig en kreeg de naam Hockey Club Catwyck, H.C.C. Bij het in gebruik nemen van het eerste eigen verenigingsgebouw, het KRUITVAT, telde de vereniging reeds 120 leden. Enkele tegenslagen konden echter niet uitblijven. Het verplaatsen van de speelvelden naar de huidige locatie aan de Krom/Biltlaan, bracht de vereniging in een precaire situatie. Waren we de tijd van de thermosflessen langs het veld ontgroeid, nu was de afstand tussen het verenigingsgebouw en de velden ongeveer 20 minuten gaans (oftewel wandelen). De velden (eigenlijk weilanden) waren, ondanks driftige pogingen tot verbetering van gemeente en vereniging, nauwelijks bespeelbaar. Er volgde veel overleg met de gemeente, en zonder daarbij namen te noemen moet gezegd worden dat er uiteindelijk veel medewerking uit deze richting kwam.

De plannen voor een volwaardige accommodatie (een verenigingsgebouw, een kunstgrasveld en een grasveld) kregen gestalte en in 1986 ging de eerst "spade" de grond in voor de aanleg van een kunstgrasveld. Het ledenaantal trok weer aan en eind 1986 telde de vereniging 175 leden. Na de aanleg van het kunstgrasveld werd in september 1986 voltooid en even laten, na aanvankelijk afgekeurd te zijn, in gebruik genomen. Nu kon de constructie van het verenigingsgebouw beginnen.

Nu bijna 30 jaar later, telt de Hockey Club Catwyck ruim 500 actieve leden. Actief omdat gezegd mag worden dat de voorgaande geschiedenis niet zo had mogen zijn zonder de inzet van een groot aantal leden. Leden die hun schouders hebben gezet - en nog steeds zetten - om te verwezenlijken waar de H.C.C nu voor staat.

Inmiddels mag Hockey Club Catwyck zich gelukkig prijzen met de aanstaande realisatie van een 2de kunstgrasveld en een 8-talveld in 2009. Met deze uitbreiding kan de ledengroei verder worden uitgebouwd zodat nog meer Katwijkers de hockeysport kunnen ontdekken.