HC Catwyck

Hockey Club Catwijck H1 zoekt coach

HCC H1 wil terug naar de derde klasse. Het afgelopen seizoen heeft het team zich goed ontwikkeld en zijn de nodige stappen gemaakt. Ben jij die coach die deze jonge, maar toch ervaren en competitieve groep naar het volgende niveau brengt?

Neem contact op met onze voorzitter Wim Korndorffer voorzitter@hccatwyck.nl

Wil je meer weten over het team, bezoek onze Facebookpagina of Instagram, Catwijck Heren 1.

https://www.facebook.com/CatwijckHeren1/

https://instagram.com/hccatwyckh1?igshid=1sgozhlu3dlnm

 

HC Catwyck

Hervatting trainingen (jongste) jeugd

Beste HCC leden, trainers/coaches en ouders,

Nadat op 21 april bekend werd dat er voor de jeugd weer gestart mag worden met sporten, zijn we met de HTO en bestuur direct aan de slag gegaan om de nodige voorbereidingen te treffen. Het is duidelijk dat het niet een kwestie is van ‘gewoon de draad weer oppakken’. Het faciliteren van trainingen voor de jeugd in de basisschoolleeftijd (t/m 12 jaar) en jeugd van 13 tot en met 18 jaar kan alleen plaats vinden onder het strikt opvolgen van de hieraan verbonden richtlijnen en voorwaarden zoals door de overheid, het RIVM, KNHB en Gemeente opgesteld. Naast dat HCC zorg draagt voor toezicht, zal ook de Gemeente toezien en handhaven.

ONDER VOORBEHOUD GOEDKEURING GEMEENTE KATWIJK, informeren we alvast als volgt:

De plannen zijn klaar en we gaan op 11 mei van start! Bijgaand hebben we de geldende protocollen en andere info toegevoegd. Let ook op de bijgevoegde plattegrond, waarop duidelijk de zonering en routing rondom de trainingen is aangegeven.

Als bestuur willen we op voorhand alle betrokkenen die de geplande trainingen mogelijk maken bedanken. Dat zijn natuurlijk onze trainers, maar ook de mensen die toezicht houden, en de HTO.

Het is fantastisch dat we op deze manier weer kunnen gaan trainen.

Maar,……..

Het succes staat of valt met het opvolgen van alle richtlijnen. Niet aan de regels voldoen kan leiden tot een verbod op verdere trainingen. Dus, laten we er met elkaar alles aan doen om te zorgen dat het een succes wordt!

Met sportieve groet,

Namens HTO en Bestuur

Wim Korndorffer

Voorzitter HC Catwyck

Lees meer

Jules van Beek koninklijk onderscheiden

Vandaag, 22 april 2020 kreeg Jules van Beek van burgemeester Visser te horen, dat het Zijne Majesteit had behaagd om hem te benoemen als lid van de orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn jarenlange verdienste als vrijwilliger bij Hockey Club Catwyck en bij het Smalspoormuseum. De daadwerkelijke uitreiking van de onderscheiding gaat op een later moment dit jaar plaats vinden. Het bestuur van Hockey Club Catwyck is trots dat deze eer haar oud-voorzitter ten deel is gevallen en feliciteert hem van harte!

HC Catwyck

KNHB besluit Einde competitie

Dinsdagavond heeft de KNHB direct naar aanleiding van het kabinetsbesluit, zoals door premier Rutte toegelicht tijdens de persconferentie van 21 april jl., definitief besloten om alle huidige competities te beëindigen. Zie voor meer informatie [https://www.knhb.nl/nieuws/knhb-beeindigt-alle-competities-geen-promotie-of-degradatie].

Volgend seizoen

Dit betekent per saldo dat we ons als vereniging volledig op het nieuwe seizoen moeten gaan concentreren, met inachtneming van de nog steeds geldende maatregelen. We gaan ons op korte termijn beraden over de afgekondigde aanpassingen van de maatregelen en zullen iedereen daar spoedig over informeren.

Als bestuur zijn we in nauw overleg met de HTO inmiddels wel al tot de eerstvolgende stappen gekomen: 

  • Wij hopen allereerst dat een ieder juíst nu onze club een warm hart toe blijft dragen.
  • De samenstelling van juniorenteams volgt op basis van reeds beschikbare metingen en input van de huidige trainers/coaches. De Jongste Jeugd teams worden, zoals binnen HCC te doen gebruikelijk, gevormd zonder metingen. De seniorenteams volgen na overleg met coaches standaardteams en waar mogelijk met vertegenwoordigers van huidige teams
  • Trainers en coaches zijn een zeer belangrijke spil binnen onze vereniging. Tijdens het vormen van de nieuwe teams zal met hen contact gezocht worden over de persoonlijke toekomstplannen en hopen wij hen ook in het aankomende seizoen bereid te vinden om zich in te zetten voor onze hockeyclub
  • Trainingen voor seizoen 2020/2021 zullen starten niet eerder dan dat daar vanuit de overheid toestemming voor wordt gegeven, volgens het nieuw te vormen trainingsschema. De KNHB zal in deze te allen tijde de richtlijnen van RIVM, NOC*NSF en kabinet volgen

Vrijwilligers

Ten aanzien van alle vrijwilligers en onze grote groep trainers/coaches/scheidsrechters willen wij alvast onze enorme dank uitspreken en betreuren we het zeer dat het seizoen op deze wijze abrupt beëindigd wordt. We hopen dan ook zeer dat we voor komend seizoen ook weer een beroep op jullie mogen doen! Nogmaals onze hartelijke dank!

Tenslotte doen wij een dringend beroep op alle (ouders van) leden om zich waar mogelijk in te zetten binnen de club. Wij kunnen als vereniging simpelweg nooit zonder vrijwilligers bestaan, maar zeker tijdens en na deze crisis is alle steun dubbel en dwars nodig om de club draaiende te houden.

Met sportieve groet,

Bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

Wederom goed zaalseizoen HCC

De zaalprestaties waren voorgaand seizoen al imposant, maar óók dit seizoen zet de progressie zich voort.


Hoewel voor de meeste teams spelplezier of het behouden van de conditie voorop staat, weten de HCC-ers dit goed te combineren met resultaten en zorgen de train(st)ers en coaches ervoor dat tevens de balvaardigheid en tactische bagage wordt verbeterd. Zonder eigen (blaas)hal wisten de Catwyck teams zich toch prima te manifesteren. Met bijna 10 (!) zaalkampioenen bij de junioren en senioren kunnen we echt spreken van een zeer succesvolle periode. Met 41% van alle teams eindigend in de top 2 (en bijna tweederde van alle teams in de top 4) mogen wij trots terugkijken.


Daarnaast extra mooi om te zien dat de kampioenen en eindposities in de top 3 keurig verdeeld zijn tussen alle leeftijdsgroepen en hockeyniveaus. Binnen de D lijn zijn Meisjes D1 en Meisjes D4 kampioen geworden en wisten MD5 en MD2 zich eveneens in de top te nestelen. Bij de C-tjes keurige eindposities voor zowel MC3 als MC4 en titels voor Meisjes C5 en Meisjes C2. Ook bij de B lijn vielen er twee kampioenschappen te vieren. MB1 en MB4 bleken daar de beste en ook Meisjes B3 eindigde in de top 3. Binnen de A lijn een mooie 2
e plek voor Jongens A1 en een zaaltitel voor Meisjes A3. Bij de senioren tenslotte eveneens twee kampioenen. Zowel Dames 1 als Dames 2 konden de zaaltitel binnenhalen en promoveren hiermee naar de 2e klasse. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd!

 

Lees meer
HC Catwyck

Lodé van Beelen benoemd tot Erelid HC Catwyck

Na een onafgebroken periode van 12 jaar penningmeester te zijn geweest van HC Catwyck, heeft Lodé van Beelen tijdens de ALV van 30 januari afscheid genomen als bestuurslid. Toen hij maanden geleden in verband met een verhuizing naar Best zijn vertrek aankondigde moesten wij allemaal even goed slikken. Zijn degelijke benadering van het financiële reilen en zeilen van onze club is door de jaren heen goud waard gebleken. Jaar in jaar uit schreven we gezonde cijfers, en dat is alleen mogelijk met een vakkundige en degelijke penningmeester. Maar ook als collega en vriend in het bestuur zullen we Lodé ontzettend gaan missen.
 
Volstrekt terecht, en als blijk van onze enorme waardering, werd Lodé tijdens, en met unanieme steun van de ALV door het bestuur tot Erelid benoemd. 
 
We wensen Lodé en Els een hele mooie tijd in Best, en we gaan ze zeker nog zien, want de caravan krijgt een mooie plek in Rijnsburg.

Het bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer
Voorzitter
HC Catwyck

Noodoproep trainers

HCC zoekt nog steeds trainers voor diverse teams om te trainen vanaf maandag 17:00 uur en woensdag 19:00 uur

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar Hockeyzaken@hccatwyck.nl