Opzegging lidmaatschap

Met de start van de tweede seizoenshelft, begint ook weer de fase waarin leden die twijfelen of ze volgend seizoen nog wel willen doorgaan met hockeyen hun besluit moeten gaan nemen. Wil je stoppen met hockeyen? Dat vinden wij uiteraard zeer jammer, we zien je niet graag gaan. Wil je echter toch opzeggen, doe dit dan op tijd.  

 

Bij voorkeur eerder maar vóór 1 juni dient de opzegging bij de ledenadministratie bekend te zijn. 
Bij opzegging op of na 1 juni treed artikel 3, lid 18 van het Huishoudelijk Reglement in werking. Deze is hier onder aan het artikel te raadplegen.

Na opzegging ontvangt u een bevestiging van de Ledenadministratie. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk per post of per e-mail plaats te vinden. Wij stellen het daarbij op prijs als er een reden voor de opzegging wordt gegeven.

E-mailadres: ledenadministratie@hccatwyck.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende gegevens te vermelden:
Naam:
Voornaam:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Elftal:
Reden opzegging:

Opzeggingen via coaches of trainers, geldt niet als officiële opzegging! Alleen per e-mail via de leden administratie. 
Opzeggen na bovengenoemde datum houdt automatisch verlenging van het lidmaatschap in, met de daarbij behorende contributieverplichting (ingevolge Huishoudelijk Reglement).

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht