Teamindeling

Het Proces van Teamindeling

Het bestuur hecht veel waarde aan transparantie. Hieronder vind je het proces van de teamindeling voor jeugd-meisjes. Met maar liefst 300 meisjes die allemaal een passende plek moeten krijgen, is dit een belangrijk en zorgvuldig proces.

 

Het teamindelingsproces bestaat uit drie heldere fases:

 1. Verzamelen van informatie:

  • Gedurende het jaar bouwen onze trainers een goed beeld op van de spelers.
  • De TC Lijn coördinatoren zijn actief betrokken bij de diverse teams en wonen wedstrijden bij.
  • Via een scoringsformulier vragen we alle trainers en coaches naar de sterke punten en ontwikkelpunten van de spelers.
 2. Indelen:

  • Vanaf mei gaan we aan de slag met de indeling:
   • Een speciale indelingscommissie wordt gevormd, bestaande uit de Technisch Manager en een vertegenwoordiger per linie.
   • Alle leden worden op basis van leeftijd in een categorie ingedeeld (bijvoorbeeld Onder 12 of Onder 14).
   • Per linie worden de teams samengesteld. Hierbij gebruiken we de verzamelde informatie, inzichten van de TC lijn coördinatoren en de Technisch Manager.
   • We beginnen met het eerste team en plaatsen de spelers die het beste passen. Hierbij kijken we naar individuele kwaliteit, teamopbouw en de verdeling tussen 1e- en 2e-jaars spelers. Vervolgens stellen we het 2e team samen en daarna het 3e en 4e team.
   • Als de indeling niet vanzelfsprekend is of als er “gaten” zijn, vragen we enkele meiden om extra mee te trainen voor verdere observatie.
   • De Technische Commissie komt nog een tweede keer samen om de extra observaties mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming.
 3. Publiceren en communiceren:

  • Begin juni maken we de teamindeling bekend via onze website, direct na de laatste wedstrijd.
  • Hoewel we ons uiterste best doen, kan er soms een foutje insluipen. Teamindelingen roepen vaak emoties op bij mensen.
  • Na de bekendmaking gaan de spelers trainen in hun nieuwe teams om elkaar te leren kennen.
  • Er geldt een “reacties-cooldown periode” van 3 dagen. In deze dagen kunnen er geen vragen gesteld worden.
  • Na deze periode kunnen ouders per e-mail een afspraak maken voor een gesprek. 
  • Alle per e-mail gemaakte afspraken worden bevestigd door de Technische Commissie.

Omdat we slechts weinig jongens hebben, hanteren we voor hen een iets ander proces. De trainers overleggen gezamenlijk over de 3 jongensteams.

Heb je nog vragen? Aarzel niet en stuur mij gerust een e-mail.

Met vriendelijke groet, Harry van den Brink

technischmanager@hccatwyck.nl

Hoe werkt dat? Overzicht