Algemene ledenvergadering - 8 november 2023

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van donderdag 11 en 25 mei 2023 hebben we de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement bekrachtigd. Daarmee is die belangrijke basis op orde.

En nu dan weer een ‘reguliere’ ALV. Ik kan me nog een heetgebakerde ‘reguliere’ ALV herinneren van jaren geleden. Het hele clubhuis zat vol en de het ging er heftig aan toe. Want wat was nu de beste manier om de ballen te verdelen. Het was met recht een Kruitvat.Over de ballen hoeven we het gelukkig niet meer te hebben. Maar het zou wel weer eens leuk zijn om zoveel belangstellenden in de zaal te hebben. Het gaat namelijk over jouw club. Wie heeft er nu geen uitgesproken mening over hoe de zaken lopen? Gaat alles echt naar wens of zijn er onderwerpen die de aandacht verdienen?In de nieuwe statuten is bepaald dat ook niet-spelende leden stemrecht hebben in de ledenvergadering. De club is tenslotte van ons allemaal. Ook voor de vrijwilligers die zich inzetten voor het hockeyplezier van anderen. Je moet wel als zodanig zijn geregistreerd in de ledenadministratie. Ook kunnen juniorleden vanaf 16 jaar zelf naar de ledenvergadering komen en hun stem laten horen.

Als je graag een onderwerp besproken wil hebben dan kun je ons mailtje sturen bestuur@hccatwyck.nl. Dan zetten we het op de agenda.

Het bestuur nodigt jou uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 8 november 2023 om 20.00 uur in clubhuis ’t Kruitvat aan de Krom 1H te Katwijk.

Deze ALV heeft als hoofdonderwerp het bespreken van het afgelopen boekjaar en de plannen voor het lopende seizoen.

Tot 8 november.

Met sportieve groet,
het bestuur van Hockey Club Catwyck

 Agenda ALV 8 november 2023

 1. Opening vergadering en mededelingen voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 25 mei 2023
 4. Jaarverslag seizoen 2022/2023
 5. Verslag Kascommissie 
 6. Verkiezing nieuwe Kascommissie
 7. Korte presentatie seizoen 2023/2024
 8. Een betaalde kracht technische commissie. 
 9. Bestuursverkiezing Ton treedt af. 
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Mededelingen bestuur & commissies Overzicht