Proces teamindeling jeugd-meisjes

Het bestuur is graag transparant. Hieronder vind je het proces van de teamindeling jeugd-meisjes. Het gaat om 300 meisjes, die allemaal een goede plek moeten krijgen. 
Het proces bestaat uit drie fases: Verzamelen van informatie, indelen, publiceren en communiceren. 
 

Verzamelen van informatie:

 • Door het jaar heen bouwen de trainers een beeld op van de spelers. 
 • De HTO kijkt actief bij de diverse teams mee met wedstrijden. 
 • Maart / april: door middel van een scoringsformulier wordt bij alle trainers/coaches opgevraagd waar de krachten en ontwikkelpunten van de spelers zitten. 
 • April: door middel van een enquête wordt bij alle leden de voorkeur gevraagd.

Indelen:
Vanaf mei:

 • Er wordt een indelingscommissie gevormd: de HTO samen met een vertegenwoordiger per linie. 
 • Alle leden worden op basis van leeftijd aan een categorie toebedeeld (Onder 12 / Onder 14 etc.) 
 • Per linie worden de teams "ingedeeld". Op basis van de verzamelde informatie, de inzichten van de HTO en de lijn vertegenwoordiger. 
  Er wordt gewerkt vanaf het eerste team. De potentieel best passende spelers worden hierin geplaatst.Daarbij wordt er gekeken naar: kwaliteit individuele speler, samenstelling team (verdedigers / aanvallers), verdeling 1e/2e jaars, komen er geen meiden "alleen" in een team op basis van vriendinnetje voorkeuren. Vervolgens wordt het 2e en daarna de 3e en 4e team ingedeeld.
 • Wanneer de indeling niet vanzelfsprekend is, of er een aantal "gaten" in een teamindeling zit, dan worden een aantal meiden gevraagd om een aantal keer extra te komen meetrainen voor extra observatie. 
 • De indelingscommissie komt nog een tweede keer samen om de extra observaties mee te nemen in de besluitvorming. 

Publiceren en communiceren:
Begin juni:
 
 • Na de laatste wedstrijd wordt de teamindeling bekend gemaakt via de website. 
 • Hoewel het proces zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt, kan het voorkomen dat er een foutje insluipt. Ook maken teamindelingen altijd een hoop los bij mensen. Daarom is het proces van reacties als volgt:
  • Na de bekendmaking gaan de spelers trainen in hun nieuwe teamindeling. Met name om kennis te maken. 
  • Na de bekendmaking begint ook de "reacties-cooldown periode" van 1 week. In de eerste week na de publicatie kunnen er geen vragen gesteld worden. 
  • Na 1 week kunnen er vragen per e-mail (teamindeling@hccatwyck.nl) gesteld worden. 
  • De HTO zal alle vragen die per e-mail gesteld worden met zorgvuldigheid behandelen. 

Omdat we heel weinig jongens hebben, wordt hierbij een iets ander proces gehandhaafd. Voor de jongens overleggen alle trainers tegelijk over de 3 teams die er zijn. 
Ik hoop dat dit het voor iedereen iets meer duidelijk maakt. Mocht je vragen hebben, stuur mij dan een e-mail. 
 
Met vriendelijke groet,
Ton van Rijn 
ton.van.rijn@hccatwyck.nl
Mededelingen bestuur & commissies Overzicht