Joost Arkesteijn stopt als bestuurslid

 
Beste leden,
 
Joost Arkesteijn heeft besloten te stoppen als bestuurslid van HC Catwyck. Hij heeft aangegeven in het nieuwe seizoen graag als vrijwilliger actief te zijn. Zijn kennis en ervaring is belangrijk voor de vereniging. Daarom maakt het bestuur samen met hem in komende periode afspraken over zijn toekomstige rol en invulling. Tot het nieuwe seizoen zal hij geen HCC-taken op zich nemen, maar de tijd voor zichzelf benutten.
 
Dank aan Joost tot zover, en verwelkomen hem graag in het nieuwe seizoen.

We houden jullie op de hoogte.

Namens Joost en het bestuur van HCC,

Mart van Rijn.
Voorzitter.
Mededelingen bestuur & commissies Overzicht