Krompraet 13-11-2022

ALV
Woensdag 2 november heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Hier is het plan om de veldverlichting door LED te vervangen en zonnepanelen te plaatsen, door de ALV met enthousiasme goedgekeurd. Ook voor de lening van 83.000 euro heeft het bestuur het vertrouwen van de Ledenvergadering gekregen. Uiteraard zijn de financiën van afgelopen jaar tegen het licht gehouden en is er vooruit gekeken. Het verslag is hier te vinden: Verslag ALV 2-11-2023

EHBO
De medische commissie is ook volop actief. Ze organiseren een EHBO-avond, wat natuurlijk met sport als hockey geen overbodige luxe is voor eenieder die zich op of om het veld begeeft. EHBO-avond 23-11-2022

Zaalhockey
De zaal is aanstaande. Voor de coaches is een succesvolle informatieavond georganiseerd. De zaalhockeypagina op de website wordt inmiddels weer bijgewerkt. Er komt nog het nodige bij, maar om te beginnen zijn de slides van de informatieavond hier terug te vinden. Zaalhockey seizoen 2022-2023

Contributie
We krijgen veel terechte vragen over de contributie. Om allerlei (administratieve) redenen was de penningmeester tot op heden niet in staat om de contributie te innen. Zoals jullie gelezen hebben wordt nog een klein bedrag voor de zaalcontributie van vorig jaar geint. We zijn ons ervan bewust dat dit erg laat is, maar zoals als in de mail te lezen was, zijn dit kosten die wij als vereniging "gewoon" kwijt zijn. 

De contributie van het lopend seizoen komt een dezer dagen. Anders dan voorgaande jaren wordt de contributie niet 3 maanden achter elkaar geïncasseerd. De volgende termijn wordt eind februari geint. En de derde termijn eind mei. Dit zorgt ervoor dat de lasten wat beter te dragen zijn voor onze leden. 

Tot zover deze week. Op naar een nieuwe sportieve week!
Ton van Rijn 

Mededelingen bestuur & commissies Overzicht