Contributie

De contributie voor het seizoen 2023/2024 is als volgt vastgesteld:
€ 285,00 Dames/heren senioren geboren voor 1-10-2005
€ 250,00 Meisjes/jongens junioren geboren tussen 1-10-2005 & 1-10-2009
€ 240,00 Meisjes/jongens junioren geboren tussen 1-10-2009 & 1-10-2015
€ 220,00 Meisjes/jongens junioren geboren op of na 1-10-2015
€ 145,00 Meisjes/jongens Funkey geboren op of na 1-10-2015
€ 185,00 (E- en H-) Rolstoelhockey  alle leeftijden  
€ 100,00 Trainende leden alle leeftijden  
€ 25,00 Donateurs (minimaal)    
€ 30,00 Inschrijfgeld, éénmalig    
Niet inbegrepen zijn de inschrijfkosten van toernooien en kosten zaalhockey.
       
€ 55,00 Contributie zaalhockey per deelnemer per seizoen

Contributie voor deelname aan de zaalhockeycompetitie wordt ieder seizoen apart gefactureerd op basis van teamdeelname. De zaalcontributie is mede afhankelijk van de zaalhuurkosten en KNHB-contributie en kan afwijken.

Als het lidmaatschap ingaat na 1 januari, dan wordt 50% van het geldende contributiebedrag in rekening gebracht.

Bij wijziging halverwege het seizoen van de status "trainend lid" naar "spelend lid" wordt de contributie naar rato herrekend, op basis van het resterende aantal maanden, uitgaande van 7 maanden per seizoen.

 

Betaling contributie

1. Via automatisch incasso

Het factuurbedrag wordt door Hockey Club Catwyck binnen 2 weken na verzending van de factuur geïncasseerd. Factuurbedragen worden in 3 termijnen (beginnend 30 dagen na factuurdatum) van uw bankrekening afgeschreven.

2. Via eigen overmaking

Als gekozen is voor het zelf overboeken van het verschuldigde contributiebedrag, dan dient dit binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden (zie Huishoudelijk Reglement artikel 3). Te late betalingen worden belast tegen € 17,50 administratiekosten.

Als u zelf het bedrag van de factuur overmaakt, is het essentieel dat u het factuur- of relatienummer vermeldt. Bij het ontbreken hiervan kan uw betaling niet juist worden geadministreerd. De IBAN/BIC waarop contributies overgemaakt dienen te worden is NL56RABO0331735555/RABONL2U, t.n.v. Hockey Club Catwyck, Katwijk (ZH).

Kortingen

Voor meerdere clubleden uit één gezin (adres), allen lid aan het begin van het seizoen, gelden de onderstaande kortingen:

€ 4,50                bij 2 leden uit één gezin
€ 13,50              bij 3 leden uit één gezin
€ 27,00              bij 4 leden uit één gezin
€ 45,00              bij 5 leden uit één gezin
enzovoort

Lidmaatschap Overzicht