Woord van voorzitter

Van uw (nieuwe) voorzitter.

Clubgenoten,

Op 31 mei hebben de leden, tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van HC Catwyck, een nieuw bestuur gekozen. De vorige bestuursleden hebben hun bestuursfunctie beëindigd. Wim, Sandra, Maarten, Dennis-Jan en Michiel hebben in afgelopen jaren -onder regelmatig moeilijke omstandigheden (Corona!)- veel goed werk verzet. Daarvoor is vanuit de vereniging en het nieuwe bestuur respect en dankbaarheid. Chapeau!

 

Het bestuur van HCC bestaat nu uit:

Mart van Rijn: voorzitter
Marijn Feddes: Penningmeester
Coby Messemaker: Leden & Vrijwilligers
Ton van Rijn: Secretaris, Communicatie & IT
Joost Arkesteijn: Hockeyzaken
Pieter Plokker: Facilitair & Vastgoed
Ivo Winkel Groenendijk: Veiligheid 

Komende periode gebruiken we voor overdracht, in goede samenwerking met het vorige bestuur. Het is inwerken, de taken en rollen verdelen. Om vlot het besturen in de vingers te krijgen laten we ons deskundig bijstaan, bijvoorbeeld door verenigingsondersteuning via gemeente Katwijk en KNHB.

Alle activiteiten op de vereniging gaan gewoon door. Er wordt getraind, wedstrijden worden gespeeld. Het clubhuis is open, de bar bemenst.  Alle vrijwilligers doen hun werk.

Voor nu: nog een paar wedstrijden, her en der een feestje, bijna vakantie!

Hou deze plek in de gaten: de volgende  “van de voorzitter” zal gaan over “wat voor bestuur willen we zijn?”

 Namens alle bestuursleden:
Dank aan alle vrijwilligers, zij maken de vereniging mogelijk.
Kampioen en niet-kampioenen: felicitaties aan alle spelers.

Allemaal een fijne vakantie en weer tot snel op De Krom!

Mart van Rijn

Voorzitter HCC
Email: voorzitter@hccatwyck.nl

 

 

 

Mededelingen bestuur & commissies Overzicht