Online ALV op 18 maart 2021

Als gevolg van de Corona problematiek heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering eind 2020 niet plaats kunnen vinden. En het ziet er voorlopig ook niet naar uit dat er op korte termijn een vergadering kan worden belegd waarbij de leden fysiek aanwezig kunnen zijn. Maar is toch  van belang dat het seizoen 2019-2020 wordt afgesloten en dat er een bestuursverkiezing is.

Het bestuur heeft daarom besloten om op donderdag 18 maart 2021 om 20:00 uur een on-line ledenvergadering te houden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van Microsoft Teams. Noteer  deze datum dus alvast in je agenda.

Behalve de gebruikelijke onderwerpen voor de jaarlijkse ALV zal ook het kledingplan aan de leden worden voorgelegd.

Agenda en overige stukken zullen op de gebruikelijke wijze op de HCC website ter beschikking worden gesteld.

namens het bestuur van Hockey Club Catwyck,

Maarten van der Plas

Clubnieuws Overzicht