Bardiensten leden/ouders seizoen 2020-2021

Beste leden, ouders en vrijwilligers,  

Na een abrupt einde van het vorige seizoen, hebben we alle voorbereidingen getroffen om binnen enkele weken weer van start te gaan met het nieuwe seizoen. We hebben er weer veel zin in!  

Bijgaand het bardienstrooster voor het komende seizoen. Op voorhand willen we alvast iedereen bedanken voor de inzet. We kunnen simpelweg niet zonder uw hulp!

Clubhuis & COVID-19

Tijdens de zomervakantie heeft de clubhuiscommissie en een groep vrijwilligers er voor gezorgd dat het gebruik van het clubhuis voldoet aan de geldende COVID-19 richtlijnen, zoals die vanuit o.a. de overheid en de KNHB worden gesteld. Dit heeft onder andere geleid tot een tweedeling van het clubhuis en het zorgen voor zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Uiteraard zijn er ook markeringen aangebracht om de 1.5 m tussen bezoekers te faciliteren. Last but not least zijn er voorzieningen getroffen om 1.5m tussen de barmedewerkers en bezoekers te garanderen.

 Afspraken m.b.t. inroostering:

  • Vrijwilligers worden ingeroosterd in teams van 3 (2+1reserve) (zie bijgaand schema)
  • Elke team wordt per keer aangevuld met een ervaren bardienst medewerker (uit huidige groep)
  • Rooster wordt gemaakt vanuit de junioren/jeugd teams. (Senioren draaien al verplichte bardiensten op zondag).
  • Geen afkoop via barcommissie mogelijk. Regelen van vervanging is wel toegestaan, maar zelf regelen.
  • Boete EUR 25,- bij niet verschijnen (van vervanger).
  • Bardienstrooster is leidend, er kan geen rekening gehouden worden met competitie schema’s/rijbeurten etc.

Ook dit seizoen rekenen we weer op uw steun! En zoals we al eerder schreven, het is nog leuk en gezellig ook!

Met vriendelijke groet,

Bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

 

 

Downloads:

Clubnieuws Overzicht