COVID19 en start seizoen

Het seizoen 2020-2021 staat in de startblokken. Helaas is het COVID-virus nog niet uit Nederland verdwenen, en ziet het er naar uit dat we daar voorlopig nog mee te maken hebben. Als gevolg zullen wij -in lijn met instructies van Landelijk en Lokale Overheid, RIVM en de KNHB- maatregelen nemen die bij moeten dragen om het COVID-virus onder controle te krijgen/houden. Met deze publicatie willen we al onze leden en hun ouders op de hoogte brengen van de belangrijkste maatregelen.

GEZIEN HET BELANG VAN NALEVING WORDT IEDEREEN VERZOCHT DIT ARTIKEL AANDACHTIG TE LEZEN EN DE AANVULLENDE INSTRUCTIES ZOALS AANWEZIG OP HET COMPLEX OP TE VOLGEN

Basis regels

 • Personen ouder vanaf 18 jaar houden 1.5m op het complex, uitgezonderd bij actieve deelname aan wedstrijden
 • Conform richtlijn RIVM blijf je bij corona gerelateerde klachten thuis, idem voor als je in contact geweest bent met een corona besmet persoon:
 • NOOIT IS EEN WEDSTRIJD OF TRAINING BELANGRIJK GENOEG OM TOCH TE KOMEN!

Handhaving social distance 1.5 m op complex

 • Op zoveel mogelijk plaatsen zorgen we voor éénrichtingsverkeer op het complex
 • Op het HCC complex wordt middels pijlen zo goed mogelijk de verkeerstromen van spelers en publiek aangegeven, waarbij we naast een aparte ingang tevens een aparte uitgang hebben ingericht (zie plattegrond)
 • Het publiek dient plaats te nemen op de stippen die rondom de velden zijn aangebracht.
 • Het is niet toegestaan om achter en tussen de dug-outs plaats te nemen.
 • Er zijn maximaal 250 toeschouwers (incl. spelers/speelsters die niet op het veld actief zijn). Daarom geldt de regel dat elke speler/speelster door max 2 ouders/familieleden/supporters vergezeld wordt.

Maatregelen in Clubhuis

 Ook hier zorgen we op zoveel mogelijk plaatsen voor éénrichtingsverkeer in het clubhuis

 • Het clubhuis is via de zij ingang alleen toegankelijk voor leden tot 18 jaar. (zie plattegrond)
 • Personen van 18 jaar en ouder kunnen via een nieuw uitgifte punt (vanaf terraszijde) het clubhuis betreden, om daar, met in achtneming van 1.5m aan de balie een drankje of hapje te bestellen. Via de uitgang van het jeugdhonk dient het clubhuis verlaten te worden.
 • Het jeugdhonk is gedurende deze maatregelen niet beschikbaar.
 • Het clubhuis is tot 29 augustus gesloten. Teams (ook bezoekers) dienen tot deze datum zelf in hun behoefte van een drankje of hapje te voorzien.
 • Het aanbod van met name de warme hap zal beperkt blijven, om de wachtrijen tot een minimum te beperken.
 • Het clubhuis is alleen tijdens wedstrijddagen geopend en mag op andere dagen niet worden gebruikt

 Handhaving social distance 1.5 m door teams rondom de wedstrijd en trainingen tot 18 jaar

 De teams gebruiken bij opkomst de INGANG van het veld, en verlaten het veld via de UITGANG (zie aanwijzingen op complex)

 • EERST de teams van het veld af, DAN sproeien, EN DAN pas de teams weer het veld op!
 • De 1.5m beperking is niet van toepassing tussen jeugdspelers tot 18 jaar. Echter, er dient wel 1.5m afstand gehouden te worden tot personen ouder vanaf 18 jaar (bijv. begeleiding)
 • Het verzoek is om zoveel mogelijk thuis te douchen, en dus zo min mogelijk gebruik te maken van kleedruimten

Handhaving social distance 1.5 m door teams rondom de wedstrijd en trainingen 18 jaar en ouder

De teams gebruiken bij opkomst de INGANG van het veld, en verlaten het veld via de UITGANG (zie aanwijzingen op complex)

 • EERST de teams van het veld af, DAN sproeien, EN DAN pas de teams weer het veld op!
 • Het dringende verzoek is om zoveel mogelijk thuis te douchen, en dus zo min mogelijk gebruik te maken van kleedruimten.
 • Wedstrijdbesprekingen bij voorkeur buiten, met in achtneming van 1.5m afstand. Indien onvermijdelijk kunnen kleedkamer 1 t/m 4 gebruikt worden, en kunnen max [13] spelers en 1 trainer/ster deelnemen aan de wedstrijdbespreking
 • Max. 3 personen kunnen plaats nemen in de dug-out. Naast de dug-outs worden extra banken geplaatst. Ook hier geldt vanzelfsprekend 1.5m

 Maatregelen UIT spelende teams

De uitspelende teams komen niet op het HCC complex (behoudens enkele spelers/begeleiders voor het halen van de keepertas etc.) en verzamelen op het parkeerterrein achter het Clubhuis of bij het Parkeerterrein bij Veld 2

 • In de auto is voor personen vanaf 13 jaar het dragen van een mondkapje verplicht. Conform richtlijn RIVM. Deze dient zelf meegenomen te worden.
 • Na terugkeer niet het complex van HC Catwyck betreden

Tot slot                                                                                            

Op voorhand gaan wij er vanuit dat al onze leden en hun ouders hun verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan het naleven van bovenstaande maatregelen. Naast dat het heel belangrijk is om samen de COVID-crisis te bedwingen, is het ook heel goed om te beseffen dat HCC een club is die drijft op een groep vrijwilligers die zich ook in de zomervakantie ingezet hebben om de competitie te kunnen laten starten onder deze moeilijke omstandigheden.

Het naleven van bovenstaande zullen we dus SAMEN moeten doen. Alvast hartelijk dank daarvoor!

En last but not least, we hopen natuurlijk ook op een mooi, sportief, en succesvol seizoen. Dat zouden we bijna vergeten……..

Met vriendelijke groet,

Bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

Downloads:

Clubnieuws Overzicht