Clubhuis gesloten

Helaas ligt de club als gevolg van COVID-19 al maanden plat. Gelukkig zijn de trainingen alweer voorzichtig gestart en hopen we dat we na de zomer ook de wedstrijden weer kunnen worden hervat.
 
Zodra dat kan zullen we de met een spetterend evenement de start van een nieuw seizoen inleiden. Wanneer dat is valt helaas nog niet te zeggen. Voorlopig gaan we uit van begin september. Samen met de clubhuis commissie en de evenementen commissie zullen we hier de voorbereidingen voor treffen. Uiteraard houden we jullie allemaal op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
 
Tot die tijd zullen we ons aan de geldende regelgeving dienen te houden in de strijd tegen COVID-19. Dit betekent dat er geen enkel evenement (bijv een afsluitende BBQ) op het terrein van HCC gehouden mag worden. Het clubhuis blijft dan ook dicht. Heel vervelend allemaal, ook voor alle vrijwilligers die we de jaarlijkse BBQ aanbieden. Maar het is helaas even niet anders. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we onze vrijwilligers ontzettend dankbaar zijn!!!! Juist ook nu!
 
Namens het bestuur
 
Wim Korndorffer
Voorzitter