Hervatting trainingen (jongste) jeugd

Beste HCC leden, trainers/coaches en ouders,

Nadat op 21 april bekend werd dat er voor de jeugd weer gestart mag worden met sporten, zijn we met de HTO en bestuur direct aan de slag gegaan om de nodige voorbereidingen te treffen. Het is duidelijk dat het niet een kwestie is van ‘gewoon de draad weer oppakken’. Het faciliteren van trainingen voor de jeugd in de basisschoolleeftijd (t/m 12 jaar) en jeugd van 13 tot en met 18 jaar kan alleen plaats vinden onder het strikt opvolgen van de hieraan verbonden richtlijnen en voorwaarden zoals door de overheid, het RIVM, KNHB en Gemeente opgesteld. Naast dat HCC zorg draagt voor toezicht, zal ook de Gemeente toezien en handhaven.

ONDER VOORBEHOUD GOEDKEURING GEMEENTE KATWIJK, informeren we alvast als volgt:

De plannen zijn klaar en we gaan op 11 mei van start! Bijgaand hebben we de geldende protocollen en andere info toegevoegd. Let ook op de bijgevoegde plattegrond, waarop duidelijk de zonering en routing rondom de trainingen is aangegeven.

Als bestuur willen we op voorhand alle betrokkenen die de geplande trainingen mogelijk maken bedanken. Dat zijn natuurlijk onze trainers, maar ook de mensen die toezicht houden, en de HTO.

Het is fantastisch dat we op deze manier weer kunnen gaan trainen.

Maar,……..

Het succes staat of valt met het opvolgen van alle richtlijnen. Niet aan de regels voldoen kan leiden tot een verbod op verdere trainingen. Dus, laten we er met elkaar alles aan doen om te zorgen dat het een succes wordt!

Met sportieve groet,

Namens HTO en Bestuur

Wim Korndorffer

Voorzitter HC Catwyck

Downloads:

Clubnieuws Overzicht