KNHB besluit Einde competitie

Dinsdagavond heeft de KNHB direct naar aanleiding van het kabinetsbesluit, zoals door premier Rutte toegelicht tijdens de persconferentie van 21 april jl., definitief besloten om alle huidige competities te beëindigen. Zie voor meer informatie [https://www.knhb.nl/nieuws/knhb-beeindigt-alle-competities-geen-promotie-of-degradatie].

Volgend seizoen

Dit betekent per saldo dat we ons als vereniging volledig op het nieuwe seizoen moeten gaan concentreren, met inachtneming van de nog steeds geldende maatregelen. We gaan ons op korte termijn beraden over de afgekondigde aanpassingen van de maatregelen en zullen iedereen daar spoedig over informeren.

Als bestuur zijn we in nauw overleg met de HTO inmiddels wel al tot de eerstvolgende stappen gekomen: 

  • Wij hopen allereerst dat een ieder juíst nu onze club een warm hart toe blijft dragen.
  • De samenstelling van juniorenteams volgt op basis van reeds beschikbare metingen en input van de huidige trainers/coaches. De Jongste Jeugd teams worden, zoals binnen HCC te doen gebruikelijk, gevormd zonder metingen. De seniorenteams volgen na overleg met coaches standaardteams en waar mogelijk met vertegenwoordigers van huidige teams
  • Trainers en coaches zijn een zeer belangrijke spil binnen onze vereniging. Tijdens het vormen van de nieuwe teams zal met hen contact gezocht worden over de persoonlijke toekomstplannen en hopen wij hen ook in het aankomende seizoen bereid te vinden om zich in te zetten voor onze hockeyclub
  • Trainingen voor seizoen 2020/2021 zullen starten niet eerder dan dat daar vanuit de overheid toestemming voor wordt gegeven, volgens het nieuw te vormen trainingsschema. De KNHB zal in deze te allen tijde de richtlijnen van RIVM, NOC*NSF en kabinet volgen

Vrijwilligers

Ten aanzien van alle vrijwilligers en onze grote groep trainers/coaches/scheidsrechters willen wij alvast onze enorme dank uitspreken en betreuren we het zeer dat het seizoen op deze wijze abrupt beëindigd wordt. We hopen dan ook zeer dat we voor komend seizoen ook weer een beroep op jullie mogen doen! Nogmaals onze hartelijke dank!

Tenslotte doen wij een dringend beroep op alle (ouders van) leden om zich waar mogelijk in te zetten binnen de club. Wij kunnen als vereniging simpelweg nooit zonder vrijwilligers bestaan, maar zeker tijdens en na deze crisis is alle steun dubbel en dwars nodig om de club draaiende te houden.

Met sportieve groet,

Bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer

Voorzitter

Clubnieuws Overzicht