Meegebracht consumpties in clubhuis niet toegestaan

Beste leden en ouders,

Het clubhuis van HC Catwyck wil een gezellig onderkomen zijn voor HCC spelers, bezoekende teams en alle supporters. Naast inkomsten van sponsoring en contributie, zijn clubhuisopbrengsten voor de vereniging nodig om HC Catwijck financieel gezond te houden. Denk aan kosten voor materialen, activiteiten, trainers, kosten gebouwen, inrichting, apparatuur, velden, gebouwen, etc. 

Het Clubhuisbeheer steekt veel tijd en energie in het verbeteren van de opbrengsten. Uw kopje koffie, broodje, frisdrank, pils, etc lijken een kleine bijdrage aan de club maar zijn dus een onmisbare, wekelijkse bron van inkomsten.

We zien helaas de laatste tijd een toename van het gebruik van zelf meegebrachte consumpties. In en buiten het clubhuis. Dit draagt niet bij aan bovenstaande club-belang. De vereniging mist hierdoor meer en meer inkomsten. Het bestuur van HC Catwyck heeft daarom besloten het gebruik van zelf meegebrachte consumpties (drank, snoep, overige etenswaar) NIET langer toe te staan.   

 

Deze huisregel geldt sowieso op zaterdag en zondag. En op al die momenten dat het Clubhuis geopend is EN de bar open is.

Clubhuisbeheer zorgt voor een passend aanbod van consumpties. Als u assortimentswensen heeft, maakt u die dan kenbaar. De (on-) mogelijkheden worden per geval steeds kritisch onderzocht.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Het bestuur HC Catwyck

Wim Korndorffer
Voorzitter

Clubnieuws overzicht