Periodeplan trainingen HCC

Beste trainers, leden, ouders en belangstellenden,

 

Hierbij breng ik jullie op de hoogte van het feit dat wij deze week starten met de trainingsoefeningen van AB trainingen. 

Alle teams, behalve de A's, starten deze week met het periodeplan. Dit plan bestaat uit 3 periodes per seizoen.

 

 

Hierbij de instructies:

 

Instructies voor gebruik periodeplannen

 

1. De trainer gebruikt één of meerdere oefeningen van het weekthema. Buiten het verplichte thema heeft de trainer nog ruimte om naar behoefte zelf één oefening toe te voegen.

2. De trainer kiest zelf een warming -up om de training mee aan te vangen uit de beschikbaar gestelde warming-up oefeningen in de betreffende leeftijdscategorie.

3. De trainer sluit de training af met een partijspel en kiest deze uit de beschikbaar gestelde partijspellen in de corresponderende leeftijdscategorie.

 

 

Waarom doen we dit? Om alle leden gelijke trainingen te geven en te zorgen dat zij allemaal de zelfde vaardigheden aanleren. 

 

De trainers van de A-teams worden verzocht de periodeplannen te bekijken en daaruit oefeningen te pakken om te testen of het betreffende A team de oefeningen en de te leren stof beheersen. 

 

Mochten er vragen zijn, dan mogen die gesteld worden aan de HTO. 

 

Let op de mail. Vandaag ontvangen jullie een mail van AB trainingen met de inlogcodes.

 

Met vriendelijke groet,

 

Philippe de Milliano

Bestuurslid Hockey Technische Organisatie 

 

Clubnieuws Overzicht