Teamindeling

Hierbij treft u de teamindeling voor aankomend seizoen. Zoals reeds vorige week op de
website geplaatst is deze indeling voortgekomen uit een enorme puzzel waarin naast
hockeyvaardigheden, inzet/motivatie en sociale aspecten, tevens wensen van leden of teams
waar mogelijk verwerkt zijn. Daarnaast zijn naast observaties door HTO leden tevens de
bevindingen van trainers, teamcoaches en spelers van zowel Heren 1 als Dames 1
meegenomen.

Helaas hebben wij ondanks alle inzet vanuit de HTO niet alle wensen kunnen honoreren.
Vooral op basis van aantallen per leeftijdsgroep hebben wij moeten besluiten om bestaande
teams te splitsen, leden te verplaatsen of vervroegd door te zetten. Logischerwijs heeft dit
impact op alle leden en overige teams, maar dit heeft in het totaalplaatje club breed in dat
geval onze voorkeur. Voor enkele leden, denk aan Jongens A1 en Jongens 8E1, zal
dispensatie onontbeerlijk zijn. Hier zal in overleg met de KNHB toestemming voor
verkregen moeten worden.

Voor de teamsamenstelling van de seniorenteams vragen wij nog even geduld en de spelers
die in die lijn uit wensen te komen hopen wij zo spoedig mogelijk te kunnen informeren.
Nu de bekendmaking van de teams langs deze weg plaatsvindt gaan wij op zoek naar
trainers/coaches/managers. Leden, vrijwilligers of ouders die iets kunnen en willen
betekenen mogen zich uiteraard melden bij de HTO. Voor sommige teams zal dit sneller
gaan dan voor andere. Momenteel zijn er vele teams nog zonder trainer en/of coach. De HTO
doet derhalve een dringend beroep richting onze hockeyende leden om zich aan te
melden als trainer en/of coach.

Zodra trainer/coach/manager bekend is zal hij/zij contact leggen met het team en e.e.a. in
gang zetten als bijvoorbeeld het aanmaken van een groepsapp. Het is zeer welkom en wellicht
verstandig (met name als er nog geen trainer/coach/manager is gevonden) om vanuit het team
(ouders) alvast het initiatief te nemen om een groepsapp aan te maken. Op die manier
ontstaat er i.i.g. een aanspreekpunt voor ons als HTO en kunnen de teams worden
geïnformeerd over wat er speelt.

Wij verzoeken alle juniorleden om zaterdag 22 juni nog even vrij te houden. Momenteel
bekijken wij namelijk de mogelijkheid om op die datum een kennismaking-dag of voor
(sommige) teams oefenwedstrijden te organiseren.

Trainen met het nieuwe team kan na overleg met de HTO per direct plaatsvinden. Als je met
het huidige team deze maand nog wenst te trainen dan vernemen wij dit eveneens graag. In de
maanden juli en augustus mag er niet getraind worden. Als je met het nieuwe team in die
periode toch wenst te trainen dan is overleg met de HTO vereist en zullen alle opties
beoordeeld worden. De HTO tracht om het trainingsschema 2019/2020 zo snel als mogelijk te
publiceren.

Correspondentie over de teamindeling uitsluitend per mail: hockeyzaken@hccatwyck.nl
Alle correspondentie anders dan over de teamindeling graag via de bij u bekende HTO-leden.

Downloads:

Clubnieuws overzicht