Uitnodiging en agenda ALV 16 januari 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018-2019

 

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Hockey Club Catwyck op woensdag 16 januari 2019 in het clubhuis aan de Krom in Katwijk. Aanvang 20.00 uur.

 

 

Agenda ALV


 1. Opening vergadering en mededelingen voorzitter

 2. Ingekomen stukken

 3. Samenstelling bestuur en verkiezing voorzitter

  Nelleke van Duijvenvoorde is aftredend en niet beschikbaar voor een volgende termijn. Maarten van der Plas is aftredend en blijft beschikbaar. Sandra van den Berg is toegetreden tot het bestuur. Voorzitter ad interim Wim Korndorffer stelt zich verkiesbaar als voorzitter.

  Wanneer de Algemene ledenvergadering hiermee instemt, wordt de samenstelling van het bestuur als volgt:

  Voorzitter (DB) : Wim Korndorffer

  Secretaris (DB) : vacature

  Penningmeester (DB) : Lode van Beelen

  Accommodatie : Maarten van der Plas

  Sponsoring en projecten : Dennis-Jan Mieras

  Hockey technische zaken : Sandra van den Berg

 4. Vaststellen van het verslag van de ALV 28 november 2017

 5. Jaarverslag over het seizoen 2017-2018

 6. Financieel verslag penningmeester seizoen 2017-2018

 7. Verslag Kascommissie

 8. Verkiezing nieuwe Kascommissie

 9. Begroting seizoen 2018-2019

 10. Tussentijdse evaluatie barinzet leden/ouders

 11. Ontwikkelingen vrijwilligers organisatie

 12. Updates vanuit het bestuur

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

 

Bovenvermelde verslagen zijn te downloaden via het besloten ledendeel van de website www.hccatwyck.nl (Clubinfo> Bestuur> Ledenvergadering). Voor het downloaden is inloggen noodzakelijk.

Het bestuur van de Hockey Club Catwyck

 

Nelleke van Duijvenvoorde, secretaris

 

Mededelingen bestuur & commissies overzicht