Extra Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Hockey Club Catwyck nodigt haar leden en de ouders van haar jeugdleden uit voor het bijwonen van een Extra Algemene ledenvergadering op donderdag 28 juni 2018 om 20:00 in het clubhuis van de vereniging aan De Krom.

 Nelleke van Duijvenvoorde, secretaris

 

 

Agenda ALV


 

  1. Opening vergadering en mededelingen voorzitter

  2. Verplicht vrijwilligerschap

  3. Invoering AVG

  4. Ontwikkeling waterveld

  5. Rondvraag

  6. Sluiting

 

Clubnieuws overzicht