Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beste leden,

 

Per 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In dit kader treft u op de website Privacyverklaring de HCC Privacy Policy aan, waarin is aangegeven op welke wijze binnen HCC met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan en welke maatregelen daarbij genomen zijn, zodat HCC aan de eisen van de AVG voldoet.

 

Op korte termijn ontvangen alle leden een formulier, waarin om individuele toestemming wordt gevraagd voor de wijze waarop uw gegevens binnen de vereniging worden gebruikt. Indien u meer wilt weten,
lees:https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/veelgestelde-vragen-over-de-nieuwe-privacywet-de-avg

 

 

Voor eventuele vragen omtrent de AVG kunt u stellen via privacy@hccatwyck.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Bestuur

Wim Korndorffer

Clubnieuws overzicht