LJ Sport Official Supplier & Sponsor HC Catwyck

Nadat in september 2017 de reeds bestaande samenwerking met de invoering van het HCC Kledingplan een nieuwe impuls kreeg, werd op woensdag 9 mei het contract tussen LJ Sport en HC Catwyck ondertekend die deze samenwerking voor de komende 3 seizoenen verder borgt. Belangrijk onderdeel van het contract en de daaruit voortvloeiende samenwerking is het feit dat LJ Sport naast Sponsor ook optreedt als Official Supplier van alle kledingplan artikelen voor de leden van HC Catwyck.

 

 

 

We zijn heel tevreden over de samenwerking met LJ Sport en hebben dan ook vol vertrouwen de handtekeningen gezet. En deze tevredenheid is natuurlijk ook aan de kant van Richard Landwer Johan (eigenaar LJ Sport) en zijn mensen erg groot.

Op de foto de ondertekening van het contract, met Richard Landwer Johan (LJ Sport), Sandra van den Berg en Wim Korndorffer (beiden namens HCC).

 

Clubnieuws overzicht