Oproep aan alle ouders & coaches

Naar aanleiding van een aantal vervelende gebeurtenissen rondom verschillende wedstrijden doen wij als bestuur een dringende oproep. Een belangrijk deel van onze vrijwilligers zet zich in als scheidsrechter en/ of coach/ trainer. Ze doen dat omdat ze passie hebben voor de hockeysport en ook om daaraan plezier te beleven. 

 

 

Helaas lukt dit laatste niet altijd. De oorzaak is helaas vaak de wijze waarop door het publiek gereageerd wordt op gebeurtenissen in het veld. Of reageren coaches fel op scheidsrechters (in opleiding). Hoe goed soms ook bedoeld, het effect is averechts. Dus bij deze een dringende oproep:

ZORG VOOR HET PLEZIER VAN ONZE VRIJWILLIGERS: 

Spelers hockeyen
Coaches coachen hun team
Scheidsrechters fluiten
Ouders moedigen aan

 

Mededelingen bestuur & commissies overzicht