HC Catwyck gaat in navolging van de KNHB de samenwerking aan met Vrijwilliger-OK

Nadat de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) per 1 juli 2015 een samenwerking is aangegaan aan met Vrijwilliger-OK om haar verenigingen te ondersteunen bij het checken van referenties, het aanvragen van een VOG en de eventuele diepere screening met vragen en gedragscode van hockeyvrijwilligers volgt HC Catwyck.

Hiermee willen we bijdragen aan een klimaat waarin transparantie en openheid over deze onderwerpen vanzelfsprekend zijn en blijven.

Het merendeel van de sportclubs in Nederland vraagt nog steeds geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Gedragscode en/of Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) van haarvrijwilligers.

Erik Gerritsen, directeur KNHB, is dan ook blij met de samenwerking met Vrijwilliger-OK:
We denken dat de samenwerken met Vrijwilliger-OK meehelpt om een klimaat te behouden waarin je je thuis voelt en je kinderen in goede handen zijn. Daarom moedigen we verenigingen aan deze onderwerpen bespreekbaar te maken en via Vrijwilliger-OK de referentiecheck, de VOG aan te vragen of de verdere screening te doen.

De KNHB betaalt de licentiekosten en de hockeyclubs betalen negen euro per screening per vrijwilliger. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling NOC*NSF bij NOC*NSF over deze samenwerking: “Het is belangrijk dat sportclubs werken aan een veilig en prettig sportklimaat. Dit kan door preventieve maatregelen te nemen en veiligheid bespreekbaar te maken. Een goed aannamebeleid van (vrijwillige en betaalde) krachten is daarbij een belangrijk onderdeel. Hoewel het aannamebeleid onverkort de verantwoordelijkheid van een club zelf is, kan ik me voorstellen dat dat zij daar ondersteuning bij zoeken."

Vrijwilliger-OK ontzorgt, De uitkomsten van de screening blijven inzichtelijk voor de vrijwilliger en de vereniging. Daarmee wordt het verleden van de vrijwilliger in een stap transparanter. Vrijwilliger-OK ontzorgt, aangezien het aanvragen van een VOG nog steeds veel werk is. Een VOG zegt daarbij ook niet alles, dus leveren we een completere scan met ook een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht en een Gedragscode. Het biedt geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, maar het is wel een stok achter de deur. Het is daarbij vrij complex en tijdrovend om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen, terwijl Vrijwilliger-OK dit proces versimpelt.

We herkennen 4 screeningscategorieën:

  • Vrijwilliger-Light: Hieronder vallen alle personen die als lid van HCC een vrijwilliger taak op zich nemen. Hier valt iedereen onder die voor HCC of hockeygerelateerde activiteiten uitvoert of met geldstromen in aanraking komen.
  • Vrijwilliger: Hieronder vallen alle personen die niet als lid aan HCC zijn verbonden maar wel een vrijwilliger taak op zich nemen. Hier valt iedereen onder die voor HCC of hockeygerelateerde activiteiten uitvoert of met geldstromen in aanraking komen.
  • Medewerker: Hieronder vallen alle betaalde krachten.
  • Penningmeester: Deze rol spreekt voor zich.

Inmiddels zijn wij begonnen met het aanmelden van onze vrijwilligers voor deze procedure.

Ik vertrouw erop alle huidige vrijwilligers met deze mail voldoende toelichting te hebben gegeven. Voor eventuele vragen kunt u altijd een van de bestuursleden om een toelichting vragen.

Met sportieve groet,

Philippe de Milliano
Voorzitter 

Veilig HCC Overzicht