Kerstgala groot succes!

Het Kerstgala 2012 van 15 december jl. was een groot succes!

Onder muzikale begeleiding van SUPPORT ACT werd afgelopen zaterdag het Kerstgala weer georganiseerd. Veel leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren waren aanwezig om het sportjaar feestelijk af te sluiten.

Het bestuur dankt Pieter Plokker, Diederick Kreuger, Robert van Egmond, Justin Soetendal, Jelle ten Thij, Sander Poortman, Jan Willem Kralt, Peter Poortman en Cees Bos van de Evenementencommissie voor het organiseren van dit geweldige feest. We maken ons klaar voor het volgende feest.

Ook bedanken we Robert Vos van Zalingen, Cora Feenstra, Marjo Poortman en Karin Bos voor het maken van de overheerlijke hapjes waarvan we de gehele avond mochten genieten.

Rest mij, namens het bestuur, iedereen Fijne Feestdagen en een Gezond 2013 toe te wensen. Graag tot ziens bij de Nieuwjaarsborrel op zondag 6 januari 2013 van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Met feestelijke groet,

Nicole ten Thij, voorzitter

Evenementencommissie Overzicht