Lidmaatschapsinformatie

Hockey Club Catwyck is een gezellige kleine hockeyvereniging. Iedereen kan lid worden, van jong tot oud. Om kennis te maken met de hockeysport is het mogelijk om eerst een aantal keer (4x) mee te trainen om zo te ervaren of hockey iets voor jou is.

Het is wel belangrijk dat je vooraf het inschrijfformulier invult, zodat je gegevens bekend zijn en je voor de juiste dag kunt worden uitgenodigd om mee te trainen. Het lidmaatschap wordt pas definitief als je na vier keer meetrainen besluit lid te worden.

Hieronder vind je meer informatie over het lidmaatschap van Hockey Club Catwyck. Lees deze informatie goed door voordat je het lidmaatschapsformulier invult.

  

Uw bijdrage aan het verenigingsleven

Binnen een vereniging als Hockey Club Catwyck zijn er veel taken te vervullen zoals het begeleiden, trainen en coachen van teams, het fluiten van wedstrijden, het verrichten van bardiensten, het vervoer van jeugdteams naar andere clubs enz. Om dit alles goed te laten verlopen is de medewerking van leden én ouders noodzakelijk.

Meedoen
Bij het lidmaatschap van onze vereniging hoort ook meedoen. Het gezamenlijk de schouders eronder zetten is een wezenlijk onderdeel van ons club-DNA. Wij vragen niemand een onredelijke inspanning te maken, maar wel dat iedereen billijk probeert bij te dragen aan de instandhouding van onze vereniging. Vele handen maken licht werk en alle kleine beetjes helpen daadwerkelijk. Samen aan werkzaamheden voor de club werken is bovendien ook nog eens erg gezellig. We leren elkaar beter kennen en op deze manier bevorderen we samen de betrokkenheid met de vereniging. En juist doordat we het samen doen, kunnen we als club de kosten van het lidmaatschap laag houden. Zo kunnen we hockey toegankelijk maken voor iedereen die het wil proberen.

Voor ouders/verzorgers van jeugdleden
Hockey Club Catwyck is in het trotse bezit van veel jeugdleden. Tevens hebben wij seniorleden, dit is een relatief kleinere groep. De betrokkenheid van ouders van onze jeugdleden is van essentieel belang. Om de jeugdleden van Hockey Club Catwyck de vereiste faciliteiten, begeleiding en training te kunnen geven, doet het bestuur niet alleen een beroep op de eigen senioren, maar ook op ouders en andere vrijwilligers.

Rijbeurt
Iedere ouder/verzorger van een jeugdlid zal enkele malen per jaar door de teamcoaches worden verzocht om spelers (van het team waarin zijn/haar zoon/dochter speelt) naar een uitwedstrijd te rijden.

Scheidsrechters/fluiten
Leden van Hockey Club Catwyck zijn verplicht periodiek wedstrijden te fluiten. Zodra de C-leeftijd is/wordt bereikt dient het lid een door de vereniging te organiseren scheidsrechterscursus te volgen en het daarop volgende examen af te leggen. Alle leden vanaf de B-jeugd zijn verplicht een scheidsrechterskaart te behalen. Alle leden met een scheidsrechterskaart zijn verplicht wedstrijden te fluiten (op de zaterdag of zondag) als ze daarvoor worden opgesteld, persoonlijk of via de teamfluitplicht.

Kennis van de reglementen

Alle (nieuwe) leden van Hockey Club Catwyck worden geacht kennis te hebben genomen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle overige reglementen van Hockey Club Catwyck en daarnaar te handelen. Deze documenten kunt u hier inzien.

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt er van uitgegaan dat u de daaraan verbonden rechten en plichten kent en zult naleven.

Klik hier om de aanmeldingsprocedure te starten

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht